Đơn đề nghị đưa con vào trại cai nghiện

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn đề nghị đưa con vào trại cai nghiện

Đơn đề nghị đưa con vào trại cai nghiện là văn bản được cá nhân cha/mẹ của một người trình bày nguyện vọng được đưa con vào trại cai nghiện với chủ thể có thẩm quyền, từ đó đề nghị chủ thể này chấp nhận, tổ chức cho việc đưa con của người này vào trại cai nghiện để thực hiện cai nghiện.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

 ………., ngày…. tháng…. năm…….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯA CON VÀO CAI NGHIỆN TỰ NGUYỆN

 (V/v: Đưa cháu……………. vào trại cai nghiện…………..)

Kính gửi: – Ủy ban nhân dân huyện (quận, thị xã)………………

– Ông………………… – Chủ tịch Ủy ban huyện (quận, thị xã)……………

– Căn cứ Luật phòng, chống ma túy năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2008;

– Căn cứ tình hình nhu cầu của bản thân và gia đình.

Tên tôi là:……………………………             Sinh ngày…. tháng…… năm……………

Giấy CMND/thẻ CCCD số:…………………… Ngày cấp:…./…./….. Nơi cấp (tỉnh, TP):…………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay ………………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: …………………………

Xin trình bày sự việc như sau:

Tôi là:……………….. (cha/mẹ) của cháu:……………………………..

Sinh ngày…. tháng…… năm…………… Giới tính:………….

Giấy CMND/thẻ CCCD số:…………………… Ngày cấp:…./…./….. Nơi cấp (tỉnh, TP):…………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay ………………………………………………………………………….

Ngày…./…./….. gia đình tôi đã có yêu cầu Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)……….. can thiệp vào việc giáo dục cháu………….. tại nơi cư trú để tự cai nghiện và được xã chấp nhận theo……………..

Tuy nhiên, đến nay là ngày…./…./……, cháu…… vẫn không khắc phục được tình trạng…………..

Vì những lý do sau đây:

……………………………………………………

……………………………………………………

(Bạn trình bày hoàn cảnh, lý do khiến bạn làm đơn. Trong trường hợp của bạn, bạn trình bày rõ về hạn chế của việc gia đình tự thực hiện biện pháp cai nghiện cho con của bạn và đưa ra lý do theo bạn nhấn định khiến viẹc cai nghiện tại nhà không có hiệu quả)

Tôi làm đơn này để đề nghị Quý cơ quan xem xét và tổ chức đưa cháu………… vào trại cai nghiện bắt buộc……………… để việc cai nghiện cho cháu đạt được hiệu quả.

Tôi xin cam đoan với Quý cơ quan những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm. Kính mong Quý cơ quan xem xét và chấp nhận đề nghị trên của tôi và gia đình. Nếu đề nghị trên được chấp nhận, tôi và gia đình xin hứa:

1./…………

2./………….. (đưa ra lời cam kết của bạn, như thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính,…)

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Kèm theo đơn này, tôi xin gửi tới Quý cơ quan những văn bản, tài liệu, chứng cứ sau:………………….. (bạn liệt kê số lượng, tình trạng các văn bản, tài liệu, chứng cứ mà bạn gửi kèm, nếu có)

 

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com