Biên bản kết luận cuộc họp

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản kết luận cuộc họp


TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

 

TÊN PHÒNG, BAN

—————–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

BIÊN BẢN KẾT LUẬN CUỘC HỌP

Kết luận cuộc họp ngày … tháng … năm 20 … về việc …………………

Thời gian và địa điểm

Thời gian: Từ ……………………………………..đến……………………………………………………….

Địa điểm: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Thành phần tham dự

*Đại diện ban giám đốc, ban lãnh đạo

*Cán bộ nhân viên phòng/ ban

Ông/Bà:…………………………………………………………Chức vụ:…………………………….

Ông/Bà:…………………………………………………………Chức vụ:…………………………….

Ông/Bà:…………………………………………………………Chức vụ:…………………………….

*Chủ trì (chủ tọa):………………………………………………………………………………………………………….

*Thư ký:……………………………………………………………………………………………………………………….

Kết luận cuộc họp

Cuộc họp của ……………………………….. về việc………………………………………………………..

đã đi đến các kết luận sau:

  1. …………………………………………………………………………………………………………………………
  2. ………………………………………………………………………………………………………………………..
  3. …………………………………………………………………………………………………………………………

Biên bản đã được ……………………nhất trí thông qua vào hồi …. giờ …. ngày …. tháng …. năm 20…..

…………………, ngày … tháng … năm 20…

THƯ KÝ

 

(Ký tên)

CHỦ TRÌ

 

(Ký tên, đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com