Đề thi học kì 1 môn Toán 12 năm học 2023 – 2024 có đáp án – Mẫu văn bản

Đề thi học kì 1 môn Toán 12 năm học 2023 – 2024 có đáp án

Toán học lớp 12 là một môn học khó đối với các em học sinh bởi các dạng bài rất phong phú và đa dạng. Dưới đây là bài viết về: Đề thi học kì 1 môn Toán 12 năm học 2023 – 2024 có đáp án.

1. Đề cương ôn thi học kì 1 môn Toán 12 năm học 2023 – 2024:

Đây là đề cương ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 12 với các chủ đề chính sau:

I. Khảo sát hàm số

– Định nghĩa hàm số, tập xác định và tập giá trị của hàm số.

– Khảo sát tính chẵn lẻ, đồng biến, nghịch biến, giới hạn và bảng biến thiên của hàm số.

– Vẽ đồ thị hàm số, tìm cực trị, điểm cực trị và khoảng giá trị của hàm số.

II. Hàm số lũy thừa và hàm số logarit

– Định nghĩa hàm số lũy thừa và hàm số logarit, tính chất cơ bản của chúng.

– Tìm nghiệm của phương trình bằng phương pháp đổi cơ sở và giải bằng cách sử dụng hàm số lũy thừa và hàm số logarit.

– Áp dụng hàm số lũy thừa và hàm số logarit để giải các bài toán thực tế.

III. Đạo hàm và tiếp tuyến

– Định nghĩa đạo hàm và tính đạo hàm của hàm số.

– Tìm điểm cực đại, cực tiểu và điểm uốn của đồ thị hàm số bằng cách sử dụng đạo hàm.

– Tìm phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại một điểm cho trước.

IV. Khối đa diện và thể tích khối đa diện

– Định nghĩa khối đa diện và các loại khối đa diện (hình lập phương, hình chóp, hình trụ, hình nón, hình cầu, hình tròn xoay).

– Tính diện tích và thể tích của các loại khối đa diện.

– Áp dụng các khái niệm về khối đa diện để giải các bài toán thực tế.

V. Mặt tròn xoay

– Định nghĩa mặt tròn xoay và các loại mặt tròn xoay.

– Tính diện tích và thể tích của các loại mặt tròn xoay.

– Áp dụng các khái niệm về mặt tròn xoay để giải các bài toán thực tế.

VI. Góc và khoảng cách

– Định nghĩa góc và các định lý liên quan đến góc.

– Định nghĩa khoảng cách giữa hai điểm trong không gian.

– Áp dụng các khái niệm về góc và khoảng cách để giải các bài toán thực tế.

Xem thêm: Đề thi học kì 1 Tin học 12 năm học 2023 – 2024 có đáp án

2. Đề thi học kì 1 môn Toán 12 năm học 2023 – 2024 có đáp án:

2.1. Đề thi: 

Câu 1. Đa diện đều loại có tên gọi nào dưới đây?

A. Lập phương. B. Hai mươi mặt đều.

C. Mười hai mặt đều D. Tứ diện đều.

Câu 2. Tập nghiệm của bất phương trình:

A. . B. . C. . D. .

Câu 3. Chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau

A. Hàm số nghịch biến trên .

B. Hàm số đồng biến trên .

C. Hàm số đồng biến trên .

D. Hàm số đồng biến trên .

Câu 4. Cho khối lăng trụ có thể tích bằng . Tính thể tích khối đa diện .

A. . B. . C. . D. .

Câu 5. Cho hình trụ có bán kính đáy bằng , chiều cao bằng . Biết rằng hình trụ đó có diện tích toàn phần gấp đôi diện tích xung quanh. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. . B. . C. . D. .

Câu 6. Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn là:

A. B. . C. . D.

Câu 7. Giá trị của với bằng:

A. . B. . C. . D. .

Câu 8. Tính đạo hàm của hàm số .

A. . B. . C. . D. .

Câu 9. Gọi , là giao điểm của đường thẳng và đồ thị của hàm số . Khi đó hoành độ trung điểm của đoạn thẳng bằng:

A. . B. . C. . D. .

Câu 10. Cho hàm số có đạo hàm . Với các số thực dương , thỏa mãn , giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn bằng:

A. . B. . C. . D. .

Câu 11. Tập xác định của hàm số là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 12. Cho hàm số có đồ thị như hình bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số có ba cực trị.

B. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng .

C. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng và giá trị nhỏ nhất bằng .

D. Hàm số đạt cực đại tại và đạt cực tiểu tại .

Câu 13. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là đường thẳng có phương trình ?

A. . B. . C. . D. .

Câu 14. Hàm số có bao nhiêu điểm cực trị?

A. . B. . C. . D. .

Câu 15. Cho hàm số có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. . B. . C. . D. .

Câu 16. Tính thể tích của khối trụ có bán kính đáy và chiều cao đều bằng .

A. . B. . C. . D. .

Câu 17. Khối cầu có bán kính có thể tích bằng bao nhiêu?

A. . B. . C. . D. .

Câu 18. Cho hàm số xác định trên , liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như sau

Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau?

A. Đồ thị hàm số không có đường tiệm đứng và đường tiệm cận ngang.

B. Đồ thị hàm số có đúng một đường tiệm cận ngang.

C. Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận ngang.

D. Đồ thị hàm số có đúng một đường tiệm cận đứng.

Câu 19. Hình chóp tứ giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng ?

A. B. C. D.

Câu 20. Đường cong trong hình sau là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

 

A. . B. . C. . D. .

Câu 21. Gọi , , lần lượt là độ dài đường sinh, chiều cao và bán kính mặt đáy của hình nón. Diện tích xung quanh của hình nón là

A. . B. . C. . D. .

Câu 22. Cho có đáy là hình vuông cạnh . Biết . Tính thể tích của khối chóp .

A. . B. . C. . D. .

Câu 23. Trong các hàm số sau, hàm số nào có hai điểm cực đại và một điểm cực tiểu?

A. . B. . C. . D. .

Câu 24. Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào nghịch biến trên tập số thực ?

A. . B. .

C. . D. .

Câu 25. Cho bảng biến thiên như hình vẽ bên. Hỏi đó là bảng biến thiên của hàm số nào trong các hàm số sau?

A. . B. . C. . D. .

Câu 26. Tìm số nghiệm của phương trình

A. . B. 5. C. . D. .

Câu 27. Cho hàm số xác định và liên tục trên khoảng có bảng biến thiên như hình sau:

Mệnh đề nào sau đây đúng ?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng . B. Hàm số đồng biến trên khoảng .

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng . D. Hàm số đồng biến trên khoảng .

Câu 28. Cho là số thực dương. Biểu thức được viết dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là

A. . B. . C. . D. .

Câu 29. Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ.

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số để phương trình có bốn nghiệm thực phân biệt.

A. . B. . C. . D. .

Câu 30. Với hai số thực dương tùy ý và . Khẳng định nào dưới đây là khẳng định đúng?

A. . B. . C. . D. .

Câu 31. Cho hình nón có diện tích xung quanh bằng và bán kính đáy bằng . Độ dài đường sinh của hình nón đã cho bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 32. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau.

A. Đồ thị các hàm số đối xứng với nhau qua trục tung.

B. Hàm số đồng biến trên .

C. Đồ thị hàm số luôn đi qua điểm có tọa độ .

D. Hàm số nghịch biến trên .

Câu 33. Cho hàm số có đồ thị . Tìm số điểm chung của đồ thị và trục hoành.

A. . B. . C. . D. .

Câu 34. Đường cong trong hình sau là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

A. B. C. D.

Câu 35. Nếu cạnh của hình lập phương tăng lên gấp lần thì thể tích của khối lập phương đó sẽ tăng lên bao nhiêu lần?

A. . B. . C. . D. .

Câu 36. Gọi là tập hợp các giá trị thực của tham số để hàm số nghịch biến trên một đoạn có độ dài bằng . Tính tổng tất cả phần tử của S.

A. . B. . C. . D. .

Câu 37. Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh , vuông góc với đáy, . Gọi , là hình chiếu của lần lượt lên , . Mặt phẳng cắt tại . Thể tích khối chóp là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 38. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số để phương trình có hai nghiệm thực phân biệt?

A. . B. . C. . D. .

Câu 39. Để hàm số đạt cực tiểu tại thì tham số thực thuộc khoảng nào sau đây ?

A. . B. . C. . D. .

Câu 40. Một người tham gia chương trình bảo hiểm An sinh xã hội của công ty Bảo Việt với thể lệ như sau: Cứ đến tháng hàng năm người đó đóng vào công ty là triệu đồng theo hình thức lãi kép với lãi suất hàng năm không đổi là / năm. Hỏi sau đúng năm kể từ ngày đóng, người đó thu về được tất cả bao nhiêu tiền? Kết quả làm tròn đến hai chữ số phần thập phân.

A. (triệu đồng). B. (triệu đồng).

C. (triệu đồng). D. (triệu đồng).

Câu 41. Cho lăng trụ đứng có độ dài cạnh bên bằng , đáy là tam giác vuông cân tại , góc giữa và mặt phẳng bằng . Thể tích của khối trụ ngoại tiếp lăng trụ bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 42. Cho hàm số có đồ thị là . Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số để từ điểm kẻ được ít nhất một tiếp tuyến đến đồ thị mà hoành độ tiếp điểm thuộc đoạn ?

A. . B. . C. . D. .

Câu 43. Cần phải thiết kế các thùng dạng hình trụ có nắp đậy để đựng nước sạch có dung tích . Hỏi bán kính của đáy hình trụ nhận giá trị nào sau đây để tiết kiệm vật liệu nhất?

A. . B. . C. . D. .

Câu 44. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số để phương trình

có hai nghiệm phân biệt lớn hơn .

A. Vô số. B. . C. . D. .

Câu 45. Cho hình nón tròn xoay có chiều cao , bán kính đáy . Một thiết diện đi qua đỉnh của hình nón có khoảng cách từ tâm đáy đến mặt phẳng chứa thiết diện là . Tính diện tích của thiết diện đó.

A. B.

C. D.

Câu 46. Cho , , dương và khác . Đồ thị các hàm số , , như hình vẽ. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. B. .

C. . D. .

Câu 47. Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ.

Khẳng định nào dưới đây là đúng?

A. . B. . C. . D. .

Câu 48. Xét hàm số , với , là tham số. Gọi là giá trị lớn nhất của hàm số trên . Khi nhận giá trị nhỏ nhất có thể được, tính .

A. . B. . C. . D. .

Câu 49. Cho tứ diện , , . Tính bán kính của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện đã cho.

A. . B. . C. . D. .

Câu 50. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số để bất phương trình: ngiệm đúng với mọi .

A. . B. Vô số. C. . D. .

2.2. Đáp án:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

C

A

C

B

B

C

B

C

B

D

A

D

A

C

A

B

A

D

B

B

D

C

C

C

A

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

A

B

C

D

D

C

A

D

C

D

A

A

C

D

B

D

A

B

B

A

B

D

B

D

A

Xem thêm: Đề thi học kì 1 Công nghệ 12 năm học 2023 – 2024 có đáp án

Xem thêm: Đề thi học kì 1 môn Vật lý 12 năm học 2023 – 2024 có đáp án

Xem thêm: Đề thi học kì 1 môn Địa lý 12 năm học 2023 – 2024 có đáp án

Xem thêm: Đề thi học kì 1 Hoá học 12 năm học 2023 – 2024 có đáp án

Xem thêm: Đề thi học kì 1 Lịch sử 12 năm học 2023 – 2024 có đáp án

3. Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán 12 năm học 2023 – 2024:

Xem thêm: Đề thi học kì 1 Sinh học 12 năm học 2023 – 2024 có đáp án

_20191205_143541_20191205_143541

Xem thêm: Đề thi học kì 1 tiếng Anh 12 năm học 2023 – 2024 có đáp án


Tải văn bản tại đây

.btn-download-file {
padding: 16px 20px 16px 10px;
background-image: linear-gradient(to bottom, #e6a437, #fc6300);
color: white !important;
border-radius: 24px;
text-transform: uppercase;
transition: all ease 0.4s;
font-size: 15px;
font-weight: 500;
}

Theo dõi chúng tôi trênDuong Gia FacebookDuong Gia FacebookDuong Gia TiktokDuong Gia TiktokDuong Gia YoutubeDuong Gia YoutubeDuong Gia GoogleDuong Gia Google
5/5(1
bình chọn
)

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191