Đề thi học kì 1 Tin học 8 năm học 2023 – 2024 có đáp án – Mẫu văn bản

Đề thi học kì 1 Tin học 8 năm học 2023 – 2024 có đáp án

Nhằm giúp các bạn học sinh có nhiều kiến thức và nắm vững nội dung bài học, bài viết dưới đây chúng minh gửi đến bạn đọc bài viết Đề thi học kì 1 Tin học 8 năm học 2023 – 2024 có đáp án. Cùng tham khảo bài viết của chúng mình nhé.

1. Mẹo ôn thi môn Tin đạt điểm cao:

– Trước tiên, bạn cần biết nội dung và cấu trúc của kỳ thi tin học.

Bạn có thể tìm hiểu đầy đủ thông tin về chứng chỉ tin học cơ bản trên mạng internet như cấu trúc đề thi, nội dung xung quanh bài thi, giá trị của chứng chỉ… Hoặc có thể liên hệ trực tiếp với Trung tâm Ngoại ngữ Tin học. – Tổ chức Giáo dục và Đào tạo CITI Việt Nam để được các chuyên gia tư vấn giải đáp mọi thắc mắc về chứng chỉ một cách nhanh chóng.

Khi đã hiểu rõ về chứng chỉ, bạn có thể bắt đầu tìm kiếm các thông tin luyện thi liên quan. Các yêu cầu quan trọng đối với chứng chỉ khoa học máy tính này là:

– Nắm tất cả các kiến thức cơ bản về máy tính.

Nhiều người chuyên về tin học thường đùa rằng, không “nghịch” máy tính thì làm sao giỏi được. Có hàng ngàn thứ ngoài kia mà nếu bạn không tự mình tìm hiểu, bạn sẽ chẳng biết gì về nó cả. Một chiếc máy tính nhỏ bé nhưng sẽ mang lại cho bạn rất nhiều giá trị và bất ngờ. Để thành công với máy tính, cách tốt nhất của bạn là hành động và “khám phá”.

+ Nếu có thời gian, hãy ôn thi chứng chỉ tiếng Anh cùng lúc để nhận chứng chỉ tiếng Anh nhanh chóng, Trung tâm Ngoại ngữ Tin học – Tổ chức Giáo dục và Đào tạo CITI Việt Nam chuyên luyện thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh của Bộ Giáo dục.

– Soạn thảo và trình bày văn bản trên Microsoft Word.

– Tạo và trình bày bảng tính trong Excel.

– Hiểu và biết cách sử dụng các hàm thông tin ứng dụng và công thức tính toán trên Excel.

Nhiều người cảm thấy đau đầu khi nhìn vào các dòng hàm trong Excel bởi công thức viết ra giấy thì dễ nhưng khi áp dụng vào thực tế lại hoàn toàn khác. Sẽ có lúc bạn không biết khi nào nên sử dụng chức năng này và làm thế nào để sử dụng nhiều chức năng cùng lúc để hoàn thành công việc thống kê. Bí quyết của công việc này là xem nhiều video hướng dẫn cách sử dụng hàm. Hình ảnh trực quan sẽ giúp bạn hiểu bài viết hơn nội dung văn bản.

Tuy nhiên bạn cũng đừng quá lo lắng, việc kiểm tra kỹ năng sử dụng Excel trong chứng chỉ tin học cơ bản không quá khó, bạn có thể hoàn thành tốt bài thi nếu chăm chỉ học tập.

– Tạo và thiết kế tài liệu tham khảo trên Powerpoint.

Xem thêm: Đề thi học kì 1 Sinh học 8 năm học 2023 – 2024 có đáp án

2. Đề thi học kì 1 Tin học 8 năm học 2023 – 2024 có đáp án:

2.1. Đề thi học kì 1 Tin học 8 năm học 2023 – 2024 có đáp án – đề 1:

TRẮC NGHIỆM: Hãy chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1: Con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện công việc như thế nào?

A. Thông qua các từ khóa

B. Thông qua các tên

C. Thông qua các lệnh

D. Thông qua một hằng

Câu 2. Ngôn ngữ dùng để viết các chương trình máy tính được gọi là:

A. Ngôn ngữ tự nhiên

B. Ngôn ngữ lập trình

C. Ngôn ngữ viết

D. Ngôn ngữ nói.

Câu 3. Chương trình dịch dùng để:

A. Dịch từ ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ máy

B. Dịch từ ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ tự nhiên

C. Dịch từ ngôn ngữ máy sang ngôn ngữ lập trình

D. Dịch từ ngôn ngữ máy sang ngôn ngữ tự nhiên

Câu 4. Chương trình máy tính được thực hiện theo các bước:

A. Viết chương trình bằng ngôn ngữ máy rồi dịch chương trình thành ngôn ngữ lập trình.

B. Dịch chương trìn thành ngôn ngữ máy

C. Viết chương trình bằng ngôn ngữ lập trình rồi dịch chương trình thành ngôn ngữ máy.

D. Viết chương trình trên giấy rồi gõ vào máy tính.

Câu 5. Theo em hiểu viết chương trình là:

A. Tạo ra các câu lệnh được sắp xếp theo một trình tự nào đó.

B. Viết ra một đoạn văn bản được sắp xếp theo chương trình.

C. Viết ra các câu lệnh mà em đã được học.

D. Tạo ra các câu lệnh để điều khiển Robot

Câu 6: Từ khóa dùng để khai báo là:

A. Program, Uses, Var

B. Program, Begin, End

C. Programe, Uses, Var

D. Begin, End, Var

Câu 7. Mỗi ngôn ngữ lập trình thường có hai thành phần cơ bản:

A.Bảng chữ cái, từ khóa

B.Bảng chữ cái, câu lệnh.

C.Bảng chữ cái, các quy tắc để viết chương trình.

D.Bảng chữ cái, các quy tắc để viết các câu lệnh.

Câu 8. Cấu trúc chung của mọi chương trình gồm mấy phần?

A. một phần

B. hai phần

C. ba phần

D. bốn phần

Câu 9. Để chạy chương trình Pascal sang ngôn ngữ máy ta nhấn tổ hợp phím:

A.Ctrl + X

B.Alt + F9

C. Alt + X

D. Ctrl + F9

Câu 10. Trong các tên sau đây, tên nào là hợp lệ trong ngôn ngữ Pascal?

A. tamgiac; B. 2Chuvi; C. Begin D. diệntich.

Câu 11. Biến x có thể nhận các giá trị -5, 100, 15, 20. Hãy chọn kiểu dữ liệu phù hợp với biến x?

A. Char

B. LongInt

C. Integer

D. Word

Câu 12. Kết quả của phép toán 45 div 2 mod 3 + 1 là bao nhiêu?

A.7;

B.5;

C.3;

D.2.

Câu 13. Ví dụ chiều cao của bạn Bình, điểm trung bình môn Toán khai báo kiểu dữ liệu nào?

A. Byte

B. Char

C. Integer

D. Real

Câu 14. Câu lệnh Writeln(’15*4-30+12=’,15*4-30+12) in ra màn hình kết quả gì?

A. 15*4-30+12

B. 42

C. 15*4-30+12=42

D. =42

Câu 15: Các phép toán viết bằng ngôn ngữ lập trình Pascal dưới đây thì phép toán nào đúng:

A. {3*a + [ 4*c – 7*(a +2*c)] -5*b}

B. a*x*x – b*x + 7a : 5

C. (10*a + 2*b) / (a*b)

D. – b: (2*a*c)

Câu 16. Đại lượng được đặt tên dùng để lưu trữ dữ liệu, có giá trị không đổi trong suốt quá trình thực hiện chương trình được gọi là:

A. Tên

B. Từ khóa

C. Biến

D. Hằng

Câu 17. Từ khóa khai báo biến là:

A. end.

B. Program

C. Uses

D.Var

Câu 18. Trong Pascal, từ khóa để khai báo hằng là:

A. Const

B. Begin

C. Var

D. Uses

Câu 19. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, câu lệnh khai báo hằng có dạng:

A. const tên_hằng = giá_trị;

B. const tên_hằng := giá_trị;

C. const : tên_hằng = giá_trị;

D. Const tên_hằng : giá_trị;

Câu 20. Câu lệnh gán trong chương trình Pascal là

A. tên biến = Biểu thức;

B. tên biến : Biểu thức;

C. tên biến =: Biểu thức;

D. tên biến:=Biểu thức;

Câu 21. Khai báo sau Var b: Integer; c: Char; có ý nghĩa gì?

A.Biến a thuộc kiểu dữ liệu số thực và biến b thuộc kiểu dữ liệu xâu kí tự

B.Biến a thuộc kiểu dữ liệu số nguyên và biến b thuộc kiểu dữ liệu xâu kí tự

C. Biến a thuộc kiểu dữ liệu số nguyên và biến b thuộc kiểu dữ liệu kí tự

D. Biến b thuộc kiểu dữ liệu số nguyên và biến c thuộc kiểu dữ liệu kí tự

Câu 22. Trong ngôn ngữ lập trình Pasal, câu lệnh khai báo nào sau đây là hợp lệ?

A. Var x= real; B. Var x: = integer; C. Const x = 3; D. Const x:= 3

Câu 23. Chương trình Pascal sau đây có hợp lệ không? Vì sao?

program dien_tich_hinh_tron;

uses crt;

Var S:real;

begin

clrscr;

const pi:=3.14, bankinh:=2;

S:=bankinh*bankinh*pi;

write(‘Dien tich hinh tron la:’, S:4:2);

readln

end.

A.Không.(Vì phần khai báo hằng (const pi:=3.14, bankinh:=2;) phải được viết trên phần thân chương trình.), và sai cú pháp khai báo hằng.

B. Không.(Vì phần khai báo hằng (const pi:=3.14, bankinh:=2;) phải được viết trên phần thân chương trình.).

C. Có.(Vì phần khai báo hằng (const pi:=3.14, bankinh:=2;) phải được viết dưới phần thân chương trình.), là sai cú pháp khai báo hằng.

D.Không. (Vì thiếu lệnh Readln;)

Câu 24. Thuật toán là:

A. Một thao tác cần thực hiện để thu được kết quả cần thiết từ những điều kiện cho trước.

B.Dãy các thao tác cần thực hiện để thu được kết quả cần thiết từ những điều kiện cho trước.

C.Dãy các thao tác cần thực hiện theo 1 trình tự xác định để thu được kết quả cần thiết từ những điều kiện cho trước.

D.Dãy các thao tác cần thực hiện để thu được kết quả cần thiết từ những kết quả đã cho.

Câu 25. Hãy chọn phát biểu Đúng:

A. Các bước giải bài toán trên máy tính là: Xác định bài toán →Mô tả thuật toán→Viết chương trình.

B. Cần phải xác định bài toán trước khi giải bài toán trên máy tính

C. Máy tính có hiểu được chương trình viết bằng ngôn ngữ tự nhiên

D. Với mỗi bài toán cụ thể, phải lựa chọn ngôn ngữ lập trình phù hợp rồi mới xây dựng thuật toán giải bài toán đó

Câu 26. Quá trình giải bài toán trên máy tính gồm có bao nhiêu bước?

A. 2;

B. 3;

C. 4;

D. 5.

Câu 27. Xác định bài toán: “ kiểm tra n có phải là số nguyên tố hay không? ”

A. Input: Nhập số n; Output: n là số nguyên tố hoặc n không là số nguyên tố

B. Input: n là số nguyên tố hoặc n không là số nguyên tố; Output: Nhập số n

C. Input: n là số nguyên tố; Output: Nhập số n

D. Input: Nhập số n; Output: n là số nguyên tố

Câu 28. Câu nào sau đây đúng với mô tả thuật toán là:

A. Liệt kê kết quả nhận được.

B. Liệt kê một bước thực hiện công việc.

C.Liệt kê điều kiện cho trước và kết quả nhận được.

D. Liệt kê các bước thực hiện công việc

Câu 29. Mô tả thuật toán luộc rau muống.

+ B1: Nhặt rau, rửa rau

+ B2: Cho ít muối, bỏ rau vào để sôi 2-3 lần

+ B3: Nấu nước sôi

+ B4: Vớt rau vào đĩa.

A. B1- B3-B4- B2

B. B1- B3- B2-B4

C. B2-B4-B1-B3

D. B3-B4-B1-B2

Câu 30. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, câu lệnh điều kiện dạng đủ có dạng:

A. if <điều kiện> then

B. if

C. if <điều kiện>; then

D. if

Câu 31. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, câu lệnh điều kiện dạng thiếu có dạng:

A. if <điều kiện> then

B. if

C. if <điều kiện>; then

D. if

Câu 32. Trong Pascal, câu lệnh nào sau đây được viết đúng?

A. if x:= 5 then a := a + 1;

B. if a > b then b > c;

C. if (a + b) < 1 then writeln(‘So khong hop le’);

D. if x = y; then writeln(y);

Câu 33. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, câu lệnh điều kiện if…then lồng nhau có dạng:

A. if <điều kiện 1>then

B. if

C. if <điều kiện>; then

D.if <điều kiện> then

Câu 34. Cho câu lệnh: if a>b then writeln(a);

Hỏi nếu a=7; b=6; thì lệnh trên đưa ra màn hình gì?

A.Không đưa ra gì;

B.Đưa ra số 7;

C.Đưa ra số 6;

D.Đưa ra số 67;

Đáp án 

1.C 2.B 3.A 4.C 5.A 6.A 7.D 8.B 9.D 10.A 11.C 12.D
13.D 14.C 15.C 16.D 17.D 18.A 19. A 20.D 21.D 22.C 23.A 24.C
25.A 26.B 27.A 28.D 29.B 30.B 31.A 32.C 33.A 34.B

2.2. Đề thi học kì 1 Tin học 8 năm học 2023 – 2024 có đáp án – đề 2:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1: Phát biểu nào dưới đây sai ?

A. Trong một chương trình, phần khai báo có thể có hoặc không.

B. Trong một chương trình, phần thân chương trình có thể có hoặc không.

C. Trong một chương trình, phần thân chương trình bắt buộc phải có.

D. Cả A và C đều đúng.

Câu 2: Cho a:= 2; b:= 3; Kết quả sau khi thực hiện câu lệnh dưới đây là: if a>b then writeln(‘a>b’) else writeln(‘a

A. a>b

B. a=b

C. a

D. a≠b

Câu 3: Trong Pascal, câu lệnh gán nào dưới đây sai ?

A. a:= b;

B. a + b := c;

C. a:= a + 1;

D. x:= 2*x;

Câu 4: Trong các tên sau đây, tên nào không hợp lệ trong ngôn ngữ lập trình Pascal?

A. A2;

B. Tamgiac;

C. 8a;

D. Chuongtrinh;

Câu 5: Nhập 2 số nguyên a, b từ bàn phím. Viết chương trình tính tổng 2 số a, b. Để khai báo cho bài toán trên ta sử dụng câu lệnh khai báo nào?

A. Var a , b, tong : real;

B. Var a, b, tong : integer;

C. Var a, b, tong : char;

D. Var a, b, tong : string;

Câu 6: Để chạy chương trình trong ngôn ngữ Pascal ta dùng tổ hợp phím nào?

A. Ctrl + F9

B. Shift –F9

C. Alt – F9

D. F9

Câu 7: Xét chương trình sau:

Var a: integer;

Begin

a:=1;

a:= a+10;

Writeln(a);

Readln;

End.

Kết quả của chương trình trên là:

A. 11

B. 100

C.10

D. Tất cả đều sai.

Câu 8: Cách khai báo hằng đúng là:

A. Const pi:=3,14 real;

B. Const pi: 3,14;

C. Const pi=3,14 real;

D. Const pi=3,14;

Câu 9: Chọn câu lệnh viết đúng :

A. if x > 5 then x:=y;

B. if x:=7 then a=b

C. if x > 5; then a:= b

D. if x > 5 then a:=b; else m:=n

Câu 10: Trong Pascal, cú pháp câu lệnh gán là:

A. Biểu thức := Tên biến;

B. Biểu thức = Tên biến;

C. Tên biến = Biểu thức;

D. Tên biến:= Biểu thức;

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

Có một số câu lệnh trong chương trình sau viết không đúng, em hãy sửa lại cho đúng:

Program Soam Soduong;

uses crt

var A, B: integer;

Begin

clrscr;

writeln(Nhap so A: );

readln(A);

if A > 0 then writeln(A,’ la so duong ‘);

else writeln(A,‘ la so am ’);

readln;

End.

Câu 2: (3 điểm)

Viết chương trình nhập từ bàn phím hai số nguyên a và b khác nhau (a>b), sử dụng câu lệnh điều kiện để kiểm tra xem a chia het cho b hay không, thông báo ra màn hình.

Đáp án 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án D C B C B A A D A D

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Xem thêm: Đề thi học kì 1 GDCD 8 năm học 2023 – 2024 có đáp án

3. Ma trận Đề thi học kì 1 Tin học 8:

Xem thêm: Đề thi học kì 1 môn Toán 8 năm học 2023 – 2024 có đáp án

Theo dõi chúng tôi trênDuong Gia FacebookDuong Gia FacebookDuong Gia TiktokDuong Gia TiktokDuong Gia YoutubeDuong Gia YoutubeDuong Gia GoogleDuong Gia Google
5/5(1
bình chọn
)

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191