Đề thi cuối học kì 2 môn GDCD lớp 6 có đáp án năm 2023

Môn Giáo dục công dân là một môn học quan trọng trong hệ thống giáo dục, vì nó giúp học sinh có những kiến thức và kỹ năng cần thiết để trở thành một công dân có trách nhiệm. Dưới đây là bài viết về: Đề thi cuối học kì 2 môn GDCD lớp 6 có đáp án năm 2023.

1. Đề thi cuối học kì 2 môn GDCD lớp 6 năm 2023:

1.1. Phần trắc nghiệm:

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất ?

Câu 1: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống (….): …………… là những lợi ích cơ bản mà người công dân được hưởng và được pháp luật bảo vệ.

A. Nghĩa vụ cơ bản của công dân.

B. Quyền cơ bản của công dân.

C. Quốc tịch.

D. Hiến pháp.

Câu 2: Nội dung nào dưới đây thuộc nhóm quyền văn hóa – xã hội của công dân Việt Nam?

A. Quyền bình đẳng giới.

B. Quyền học tập.

C. Quyền có việc làm.

D. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

Câu 3: Nội dung nào dưới đây thuộc nhóm quyền kinh tế của công dân Việt Nam?

A. Quyền bình đẳng giới.

B. Quyền học tập.

C. Quyền có việc làm.

D. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

Câu 4: Quyền trẻ em là gì?

A. Là những nhu cầu, lợi ích tự nhiên, vốn có và khách quan của trẻ em được ghi nhận và bảo vệ.

B. Là những quy định bắt buộc trẻ em phải tuân theo, không được làm trái.

C. Là những mong muốn của trẻ em về các nhu cầu cơ bản.

D. Là những việc trẻ em phải thực hiện để phát triển đầy đủ.

Câu 5: Việc trẻ em được tiêm chủng miễn phí thể hiện quyền nào dưới đây của trẻ em?

A. Quyền được chăm sóc, nuôi dạy để phát triển.

B. Quyền được chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ.

C. Quyền được sống chung với cha mẹ.

D. Quyền được vui chơi, giải trí.

Câu 6: Quyền cơ bản của trẻ em bao gồm các nhóm quyền nào?

A. Nhóm quyền: sống còn, bảo vệ, phát triển và tham gia.

B. Nhóm quyền: sống còn, học tập, phát triển và vui chơi.

C. Nhóm quyền: sống còn, bảo vệ, vui chơi và phát triển.

D. Nhóm quyền: sống còn, vui chơi, giải trí và phát triển.

1.2. Phần tự luận:

Câu 7 (3 điểm): Quyền trẻ em là gì? trẻ em có Những nhóm quyền cơ bản nào? Ý nghĩa của quyền cơ bản của trẻ em?

Câu 8: (2 điểm)Trong giờ ra chơi, bạn N nhặt được quyển sổ lưu bút của một bạn nào đó đánh rơi. N rất tò mò nên đã mở ra xem trong đó viết những gì. Việc làm của N đã vi phạm quyền cơ bản nào của công dân? Vì sao?

Câu 9: (2 điểm) Viết ra những việc em sẽ làm để bản thân thực hiện tốt hơn các quyền và bổn phận của trẻ em trong thời gian tới.

Xem thêm: Đề thi cuối học kì 2 môn Ngữ văn lớp 6 có đáp án năm 2023

2. Đáp án đề thi cuối học kì 2 môn GDCD lớp 6 năm 2023:

Phần tự luận:

Câu 7

– Quyền trẻ em là gì?

+ Quyền trẻ em là các nhu cầu và lợi ích tự nhiên của trẻ em, được ghi nhận và bảo vệ. Đây là một khái niệm quan trọng trong việc bảo vệ trẻ em và tôn trọng sự phát triển toàn diện của trẻ.

+ Quyền trẻ em còn đại diện cho sự quan tâm và tôn trọng của cộng đồng quốc tế đối với trẻ em, đồng thời là cơ sở pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích của trẻ em.

– Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em 1989

+ Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em năm 1989 quy định rõ các quyền cơ bản của trẻ em. Theo đó, trẻ em có tổng cộng 4 nhóm quyền, bao gồm: quyền sống còn, quyền bảo vệ, quyền phát triển và quyền tham gia.

– Ý nghĩa của quyền cơ bản của trẻ em

+ Quyền trẻ em đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và đảm bảo sự phát triển toàn diện của trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em được sống trong môi trường yêu thương và hạnh phúc.

+ Ngoài ra, việc tôn trọng và bảo vệ quyền trẻ em còn giúp mỗi cá nhân hiểu rõ và bảo vệ quyền của mình, đồng thời tôn trọng quyền của người khác.

+ Trẻ em cũng cần thực hiện bổn phận của mình và tôn trọng quyền của trẻ em khác, bằng cách học tập, lao động tốt, yêu thương gia đình, đồng bào và đất nước.

Câu 8:

Hành động của N đã vi phạm một trong những quyền cơ bản của công dân, đó là quyền được bảo vệ bởi pháp luật về việc gửi và nhận điện thư, điện tín và sử dụng điện thoại.

Câu 9:

Dưới đây là các hoạt động mà bảm thân sẽ thực hiện để tuân thủ tốt hơn các quyền và bổn phận của trẻ em trong tương lai:

– Tôn trọng, yêu quý, và hiếu thảo với ông bà, cha mẹ của mình.

– Tôn trọng và lễ phép với các giáo viên và người lớn khác trong xã hội.

– Thể hiện sự thương yêu và đoàn kết với bạn bè và trẻ em nhỏ.

– Giúp đỡ các đối tượng khó khăn như người già yếu, người khuyết tật, người tàn tật, và những người gặp khó khăn trong cuộc sống, theo khả năng của mình.

Xem thêm: Đề thi cuối học kì 2 môn Mĩ thuật lớp 6 có đáp án năm 2023

3. Đề thi cuối học kì 2 môn GDCD lớp 6 có đáp án năm 2023 hay nhất:

Phần 1 Trắc nghiệm

Câu 1: Công dân là người dân của

A. một làng.

B. một nước.

C. một tỉnh.

D. một huyện.

Câu 2: Công dân là người dân của một nước, có quyền và nghĩa vụ do

A. pháp luật quy định.

B. người khác trao tặng.

C. mua bán mà có.

D. giáo dục mà có.

Câu 3: Nội dung nào sau đây thể hiện quy định của pháp luật về sự bình đẳng của công dân trong việc thực hiện nghĩa vụ trước Nhà nước và xã hội?

A. Bí mật xác lập di chúc thừa kế.

B. Lựa chọn giao dịch dân sự.

C. Tham gia bảo vệ an ninh quốc gia.

D. Tìm hiểu loại hình dịch vụ.

Câu 4: Nội dung nào sau đây thể hiện quy định của pháp luật về sự bình đẳng của công dân trong việc thực hiện nghĩa vụ Nhà nước và xã hội?

A. Hỗ trợ người già neo đơn

B. Tham gia bảo vệ Tổ quốc

C. Lựa chọn loại hình bảo hiểm

D. Từ bỏ quyền thừa kế tài sản

Câu 5: Nội dung nào sau đây thể hiện quy định của pháp luật về sự bình đẳng của công dân trong việc thực hiện nghĩa vụ trước Nhà nước và xã hội?

A. Tự chuyển quyền nhân thân

B. Nộp thuế theo quy định.

C. Chia sẻ bí quyết gia truyền.

D. Công khai gia phả dòng họ.

Câu 6: Theo quy định của pháp luật, nội dung nào sau đây thể hiện công dân bình đẳng của trong việc hưởng quyền?

A. dùng tiếng nói, chữ viết riêng.

B. thực hiện chính sách tương trợ.

C. thay đổi cơ chế quản lí.

D. tham gia quản lí xã hội.

Câu 7: Theo quy định của pháp luật, nội dung nào sau đây thể hiện công dân bình đẳng của trong việc hưởng quyền?

A. có nơi ở hợp pháp

B. trung thành với Tổ quốc.

C. thực hiện nghĩa vụ quân sự.

D. Nộp thuế theo quy định.

Câu 8: Những lợi ích cơ bản mà trẻ em được hưởng và được Nhà nước bảo vệ là nội dung khái niệm

A. Quyền lợi cơ bản của trẻ em.

B. Trách nhiệm cơ bản của trẻ em

C. Bổn phận cơ bản của trẻ em.

D. Nghĩa vụ cơ bản của trẻ em.

Câu 9: Những quyền được sống và đáp ứng các nhu cầu cơ bản để tồn tại thuộc nhóm quyền

A. tham gia của trẻ em.

B. bảo vệ của trẻ em.

C. sống còn của trẻ em.

D. phát triển của trẻ em.

Câu 10: Công ước quốc tế của Liên hợp quốc về quyền trẻ em và căn cứ Luật Trẻ em năm 2016. Theo đó, quyền cơ bản của trẻ em được chia làm mấy nhóm cơ bản?

A. Ba nhóm cơ bản.

B. Bốn nhóm cơ bản.

C. Sáu nhóm cơ bản.

D. Mười nhóm cơ bản.

Câu 11: Những quyền nhằm bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức phân biệt đối xử, bị bỏ rơi, bị bóc lột, xâm hại thuộc nhóm quyền

A. sống còn của trẻ em.

B. phát triển của trẻ em.

C. tham gia của trẻ em.

D. bảo vệ của trẻ em.

Câu 12: Quyền nào dưới đây không thuộc nhóm quyền sống còn của trẻ em?

A. Quyền được khai sinh.

B. Quyền nuôi dưỡng.

C. Quyền chăm sóc sức khỏe.

D. Quyền tự do ngôn luận.

Phần 2 Tự luận

Câu 1 (3,0 điểm): Em hiểu thế nào là quyền cơ bản của công dân?. Hãy kể tên một số quyền cơ bản mà công dân Việt Nam được hưởng.

Câu 2 (3,0 điểm): Nga năm nay lên lớp 6 và anh trai đang học lớp 8. Từ lúc mới chào đời, Nga và anh trai đã được bố mẹ đưa đi tiêm phòng đầy đủ, được khám chữa bệnh khi ốm đau. Hằng ngày, hai anh em được bố mẹ nấu cho những bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng. Khi đến tuổi đi học, bố mẹ đưa hai anh em đến trường và tạo điều kiện để hai anh em học tập. Nga và anh trai còn được bố mẹ quan tâm, tạo điều kiện để tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh và giao lưu kết bạn với những bạn bè cùng độ tuổi.

Em hãy cho biết những quyền nào của trẻ em được đề cập đến trong trường hợp trên?

Câu 3 (1 điểm): Trên đường đi làm về, bác Nga phát hiện một đứa bé sơ sinh ở gốc đa đầu làng. Thấy em bé khóc, đói, không ai chăm sóc nên bác đã bế em bé về nhà, làm các thủ tục nhận con nuôi và đặt tên cho bé là Bình An.

Câu hỏi: Theo em, bé Bình An có được mang quốc tịch Việt Nam không? Vì sao?

Đáp án đề thi học kì 2 Giáo dục công dân lớp 6 sách CTST

Phần 1 Trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án B A C B B A A A C B
Câu 11 12
Đáp án D D

Phần 2 Tự luận

Câu 1:

Các quyền cơ bản của công dân là những lợi ích cơ bản mà công dân đều được hưởng và được bảo vệ bởi luật pháp. Ở Việt Nam, các quyền này bao gồm: quyền bất khả xâm phạm về thân thể, quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, quyền bí mật cá nhân và gia đình, quyền tham gia bầu cử và ứng cử, quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, quyền bình đẳng, quyền tự do ngôn luận, quyền tự do đi lại, quyền tự do kinh doanh…

Câu 2:

Trong trường hợp trên, những quyền của trẻ em bao gồm:

– Quyền chăm sóc sức khỏe: Nga và anh trai đã được bố mẹ đưa đi tiêm phòng đầy đủ và được chăm sóc khi bị ốm đau.

– Quyền chăm sóc nuôi dưỡng: Hai anh em được bố mẹ chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng.

– Quyền học tập: Bố mẹ đã đưa hai anh em đến trường và tạo điều kiện cho họ học tập.

– Quyền vui chơi, giải trí: Nga và anh trai còn được bố mẹ quan tâm và cho phép tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh.

– Quyền tham gia: Hai anh em được phép giao lưu và kết bạn với các bạn cùng tuổi.

Câu 3:

Theo quan điểm của em, bé Bình An sẽ được mang quốc tịch Việt Nam. Điều này được quy định trong Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008, được sửa đổi và bổ sung vào năm 2014, cụ thể là Điều 18, nói rằng trẻ sơ sinh bị bỏ rơi hoặc trẻ em được tìm thấy trên lãnh thổ Việt Nam mà không rõ cha mẹ là ai sẽ được cấp quốc tịch Việt Nam.

Xem thêm: Đề thi cuối học kì 2 môn Tin học lớp 6 có đáp án năm 2023

Theo dõi chúng tôi trênDuong Gia FacebookDuong Gia FacebookDuong Gia TiktokDuong Gia TiktokDuong Gia YoutubeDuong Gia YoutubeDuong Gia GoogleDuong Gia Google
5/5(1
bình chọn
)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com