11 câu phân tích kế hoạch bài dạy môn Toán tiểu học đầy đủ – Mẫu văn bản

11 câu phân tích kế hoạch bài dạy môn Toán tiểu học đầy đủ

Để đánh giá kết quả thực hiện hoạt động, giáo viên có thể sử dụng nhiều phương pháp đánh giá khác nhau, bao gồm đánh giá dựa trên định hướng chung về đánh giá kết quả giáo dục. Dưới đây là bài về 11 câu phân tích kế hoạch bài dạy môn Toán tiểu học đầy đủ

1. Sau khi học bài học, học sinh “làm” được gì để tiếp nhận (chiếm lĩnh) và vận dụng kiến thức, kỹ năng của chủ đề?

Sau khi kết thúc bài học, học sinh sẽ có khả năng nhận biết được các số có hai chữ số trong khoảng từ 20 đến 50, đồng thời có khả năng đọc và viết các số đó. Để đạt được kết quả này, học sinh sẽ phải tiếp nhận và tiêu hóa kiến thức và kỹ năng được truyền đạt trong bài học.

2. Học sinh sẽ được thực hiện các “hoạt động học” nào trong bài học?

Để đạt được mục tiêu bài học sẽ bao gồm một số hoạt động học khác nhau. Đầu tiên là hoạt động khởi động, giúp học sinh tập trung và chuẩn bị tinh thần cho bài học sắp tới. Sau đó, học sinh sẽ được giới thiệu các khái niệm và kiến thức mới, bao gồm nhận biết các số có 2 chữ số từ 20 đến 50.

Tiếp theo, học sinh sẽ tiến hành thực hành và luyện tập để củng cố kiến thức đã học được. Cuối cùng, học sinh sẽ được thực hành vận dụng kiến thức và kỹ năng đã học vào các tình huống thực tế. Với cách tiếp cận này, học sinh sẽ có thể học tập một cách hiệu quả và áp dụng được kiến thức đã học được vào cuộc sống hàng ngày.

3. Thông qua các “hoạt động học” sẽ thực hiện trong bài học, những “biểu hiện cụ thể” của những phẩm chất, năng lực nào có thể được hình thành, phát triển cho học sinh?

Các hoạt động học trong bài học có thể giúp hình thành và phát triển cho học sinh nhiều phẩm chất và năng lực khác nhau. Trong đó, một số phẩm chất như cẩn thận và nhanh nhẹn có thể được rèn luyện thông qua các hoạt động nhận biết và đọc viết các số có hai chữ số từ 20 đến 50.

Ngoài ra, các năng lực đặc thù như năng lực giao tiếp toán học, năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán, năng lực tư duy và lập luận toán học cũng có thể được phát triển thông qua các hoạt động trong bài học. Các năng lực chung như năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác cũng có thể được phát triển trong quá trình học tập.

4. Khi thực hiện hoạt động để hình thành kiến thức mới trong bài học, học sinh sẽ được sử dụng những thiết bị dạy học/học liệu nào?

Để hình thành kiến thức mới trong bài học, học sinh sẽ được sử dụng một số thiết bị dạy học và học liệu, bao gồm phiếu học tập, các bó que tính và các que tính rời. Các bó que tính và que tính rời sẽ giúp học sinh thực hành tính toán và đọc viết các số có hai chữ số từ 20 đến 50. Việc sử dụng các thiết bị này cũng giúp cho học sinh nắm vững kiến thức và kỹ năng được truyền đạt trong bài học một cách hiệu quả hơn.

5. Học sinh sử dụng thiết bị dạy học/học liệu như thế nào (đọc/nghe/nhìn/làm) để hình thành kiến thức mới?

Học sinh sử dụng thiết bị dạy học/ học liệu để hình thành kiến thức mới thông qua nhiều hoạt động khác nhau. Đầu tiên, học sinh sẽ nhìn và quan sát số que tính trên sách, sau đó lấy một số que tính như dòng đầu tiên (23 que) và đếm rồi bó thành từng bó gồm 10 que tính. Qua hoạt động này, học sinh sẽ được tập trung và phát triển kỹ năng cẩn thận và nhanh nhẹn.

Tiếp theo, học sinh sẽ được tập viết và đọc các số từ 20 đến 50, chẳng hạn như 23, 21, 24, 25, qua đó cải thiện năng lực đặc thù về giao tiếp toán học và tư duy lập luận toán học.

Cuối cùng, học sinh sẽ tiếp tục làm tương tự với các số khác như 36, 42 để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Qua các hoạt động này, học sinh sẽ được phát triển năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán, năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác.

6. Sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong hoạt động để hình thành kiến thức mới là gì?

Học sinh cũng phải hoàn thành một phiếu học tập có các câu hỏi liên quan đến cách đọc và viết các số có hai chữ số từ 21 đến 50.

Sản phẩm học tập cuối cùng của học sinh là viết được các số có hai chữ số từ 21 đến 50 trên giấy, sử dụng các que tính để thực hiện các thao tác tạo lập số đó và đếm số đối tượng khác nhau trong lớp học.

Những sản phẩm học tập này sẽ giúp học sinh hình thành và củng cố kiến thức mới, cũng như phát triển kỹ năng viết, đọc và đếm số. Ngoài ra, hoàn thành các sản phẩm học tập cũng giúp học sinh phát triển các kỹ năng tư duy, lập luận và giải quyết vấn đề.

7. Giáo viên cần nhận xét, đánh giá như thế nào về kết quả thực hiện hoạt động để hình thành kiến thức mới của học sinh?

Giáo viên cần nhận xét, đánh giá về kết quả thực hiện hoạt động để hình thành kiến thức mới của học sinh dựa trên một số tiêu chí như:

Định hướng chung về đánh giá kết quả giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông tổng thể: Giáo viên cần đánh giá xem học sinh đã đạt được mức độ nào của mục tiêu học tập đặt ra trong chương trình giáo dục. Ngoài ra, giáo viên cần đánh giá sự tiến bộ của học sinh qua từng hoạt động học để có thể điều chỉnh phương pháp giảng dạy phù hợp.

Đánh giá của giáo viên, đánh giá giữa học sinh với học sinh: Giáo viên cần đánh giá kết quả của từng học sinh để biết được điểm mạnh, điểm yếu của từng học sinh và từ đó điều chỉnh phương pháp giảng dạy sao cho phù hợp với từng học sinh. Ngoài ra, giáo viên cũng cần tạo ra một môi trường học tập cởi mở, khuyến khích học sinh học tập và giao tiếp với nhau để đánh giá giữa các học sinh.

Đánh giá thông qua trả lời miệng: Giáo viên cần đánh giá khả năng trả lời câu hỏi của học sinh để đánh giá mức độ hiểu biết của học sinh về kiến thức mới được hình thành.

Đánh giá thông qua thao tác của học sinh: Giáo viên cần đánh giá khả năng thực hiện các thao tác, các bước trong hoạt động học để đánh giá mức độ năng lực của học sinh trong việc sử dụng thiết bị dạy học và học liệu.

Đánh giá về chữ viết, về kỹ năng trình bày qua hoạt động học của học sinh: Giáo viên cần đánh giá kỹ năng viết chữ, cách trình bày bài tập của học sinh để giúp học sinh cải thiện kỹ năng viết và cách trình bày bài tập.

8. Khi thực hiện hoạt động luyện tập/vận dụng kiến thức mới trong bài học, học sinh sẽ được sử dụng những thiết bị dạy học/học liệu nào?

Trong quá trình thực hiện hoạt động luyện tập/vận dụng kiến thức mới trong bài học, học sinh sẽ được sử dụng một loạt các thiết bị dạy học/học liệu để giúp hình thành kiến thức một cách tốt nhất. Đó bao gồm sách giáo khoa, phiếu bài tập để giúp học sinh luyện tập và củng cố kiến thức đã học. Các băng giấy và số bàn ghế trong lớp học cũng được sử dụng để giúp học sinh hình thành kiến thức về các khái niệm cơ bản như số lượng, sự tương đồng, sự khác biệt.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện hoạt động luyện tập/vận dụng kiến thức mới, học sinh cũng sẽ sử dụng các số liệu thống kê về số học sinh nam trong lớp học, số học sinh nữ, để phân tích và tìm hiểu thêm về các khái niệm liên quan đến số lượng và tỷ lệ. Từ đó, học sinh có thể áp dụng kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề liên quan đến thế giới xung quanh họ.

Để đánh giá kết quả thực hiện hoạt động, giáo viên có thể sử dụng nhiều phương pháp đánh giá khác nhau, bao gồm đánh giá dựa trên định hướng chung về đánh giá kết quả giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và mục tiêu cần đạt. Ngoài ra, giáo viên có thể đánh giá giữa học sinh với học sinh và đánh giá thông qua các thao tác của học sinh, chẳng hạn như đếm số, viết số, hoặc thông qua kỹ năng trình bày và chữ viết của học sinh qua hoạt động học. Tất cả những đánh giá này đều sẽ giúp học sinh cải thiện kỹ năng và hiểu biết của mình một cách hiệu quả.

9. Học sinh sử dụng thiết bị dạy học/học liệu như thế nào (đọc/nghe/nhìn/làm) để luyện tập/vận dụng kiến thức mới?

Đề xuất cách sử dụng các tài liệu học tập để giúp học sinh vận dụng kiến thức mới như sau:

Về phiếu bài tập: Học sinh có thể sử dụng phiếu bài tập để rèn luyện kỹ năng đọc và viết số. Cụ thể, học sinh có thể đếm số lượng vật phẩm trên phiếu bài tập, sau đó viết số đó theo mẫu có sẵn trên phiếu. Quá trình này giúp học sinh xác định được số chục và số đơn vị, từ đó nâng cao kỹ năng đọc số.

Về băng giấy: Học sinh có thể sử dụng băng giấy để củng cố khả năng nhận biết các số trong phạm vi 50. Cụ thể, học sinh có thể viết các số từ 1 đến 50 lên băng giấy và treo nó ở nơi học tập. Học sinh có thể nhìn vào băng giấy này để ghi nhớ các số, so sánh và tìm kiếm các số cần thiết khi thực hiện các bài tập khác. Việc này giúp học sinh tăng cường khả năng nhận biết số và thuộc lòng các số trong phạm vi 50.

10. Sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong hoạt động luyện tập/vận dụng kiến thức mới là gì?

Sản phẩm học tập mà học sinh cần hoàn thành trong hoạt động luyện tập/vận dụng kiến thức mới là khả năng đếm, đọc, viết các số từ 1-50 và xác định được số chục và số đơn vị của mỗi số.

11. Giáo viên cần nhận xét, đánh giá như thế nào về kết quả thực hiện hoạt động luyện tập/vận dụng kiến thức mới của học sinh?

Để đánh giá kết quả thực hiện hoạt động luyện tập/vận dụng kiến thức mới của học sinh, giáo viên có thể sử dụng một số phương pháp sau đây:

Đánh giá quá trình: Giáo viên quan sát và nhận xét quá trình học tập của học sinh, như sự nỗ lực, tư duy, cách tiếp cận bài tập, tương tác trong nhóm…

Đánh giá tổng kết: Giáo viên đánh giá tổng thể kết quả học tập của học sinh thông qua mức độ đạt được các yêu cầu của bài học.

Đánh giá định tính và định lượng: Giáo viên sử dụng các tiêu chí định lượng và định tính để đánh giá kết quả học tập của học sinh, bao gồm sự hiểu biết, kỹ năng và thái độ.

Sử dụng các công cụ đánh giá khác nhau: Giáo viên có thể sử dụng các công cụ khác nhau như câu hỏi, bài tập để đánh giá kết quả học tập của học sinh.

Tổng hợp lại, để đánh giá kết quả thực hiện hoạt động luyện tập/vận dụng kiến thức mới của học sinh, giáo viên cần kết hợp đánh giá quá trình và đánh giá tổng kết, đánh giá định tính và định lượng, sử dụng các công cụ khác nhau và thông qua mức độ đạt được các yêu cầu tiết học.

Theo dõi chúng tôi trênDuong Gia FacebookDuong Gia FacebookDuong Gia TiktokDuong Gia TiktokDuong Gia YoutubeDuong Gia YoutubeDuong Gia GoogleDuong Gia Google
5/5(1
bình chọn
)

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191