11 câu phân tích kế hoạch bài dạy Tự nhiên – Xã hội tiểu học

11 câu phân tích kế hoạch bài dạy Tự nhiên – Xã hội tiểu học sẽ là câu hỏi mang tính định hướng cho học sinh và giáo viên trong tiết học. Mỗi câu hỏi sẽ gợi mở ra một vấn đề để giúp các thầy cô có sự chuẩn bị chu đáo hơn để quá trình giảng dạy đạt hiệu quả cao nhất.

1. Câu hỏi mang tính định hướng bài học:

Câu hỏi: Sau khi học bài, học sinh tiếp nhận vận dụng kiến thức như thế nào?

Sau khi học xong, để tiếp nhận (nhiệm vụ) và vận dụng kiến thức, kĩ năng của chủ đề, học sinh cần thực hiện:

Chỉ hoặc kể tên một số đồ dùng, đồ dùng trong gia đình nếu không sử dụng cẩn thận có thể gây nguy hiểm cho bản thân và người khác.

Biết cách xử lý các tình huống nguy hiểm khi sử dụng đồ dùng gia đình.

Biết cách sử dụng đồ dùng một cách an toàn và nhắc nhở mọi người cất những đồ dùng có khả năng gây nguy hiểm ở nhà.

Có tinh thần trách nhiệm, rèn luyện tính ngăn nắp, cẩn thận.

Biết giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp, ngăn nắp.

Biết quan sát tranh để làm theo những hành vi đúng, phê phán những hành vi sai, gây nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh.

2. Một số câu hỏi về hoạt động trong giờ học:

2.1. Câu 1: Học sinh sẽ được thực hiện các “hoạt động học” nào trong bài học?

Phát hiện một số đồ dùng, thiết bị trong gia đình nếu sử dụng không cẩn thận có thể gây nguy hiểm cho bản thân và người khác: HS kể tên một số đồ dùng, thiết bị trong gia đình nếu sử dụng không cẩn thận có thể gây nguy hiểm cho người khác. có thể gây nguy hiểm cho người khác và sắp xếp, phân loại thành các nhóm: vật cắt chân tay, vật gây bỏng, vật gây điện giật.

Tìm những trường hợp đồ dùng, thiết bị gia đình có thể gây nguy hiểm: HS nhìn vào tranh để tìm những đồ vật thuộc các nhóm vừa liệt kê và giải thích rõ từng trường hợp.

Báo cáo kết quả khảo sát về việc cất giữ một số vật dụng, thiết bị nguy hiểm trong gia đình: HS thảo luận nhóm tìm nơi cất giữ vật dụng nguy hiểm và đề xuất biện pháp phòng tránh tai nạn, giữ an toàn ở nhà.

Học sinh được nhập vai để xử lý các tình huống có thể xảy ra trong cuộc sống hàng ngày.

2.2. Câu 2: Năng lực được hình thành sau khi học xong bài học:

Thông qua các “hoạt động học tập” sẽ được thực hiện trong bài học, có thể hình thành và phát triển những phẩm chất sau:

1. Về chất lượng: Tiết học góp phần bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm, cụ thể khơi dậy ở học sinh:

– Nghiêm túc và tích cực trong học tập

– Tích cực tham gia thảo luận nhóm để hoàn thành yêu cầu của giáo viên.

2. Năng lực: Bài học góp phần hình thành và phát triển các năng lực sau:

3. Năng lực chung

– Năng lực tự chủ, tự học: Biết sưu tầm tranh ảnh phục vụ bài học

– Khả năng giao tiếp, hợp tác: Biết phân công, hợp tác theo nhóm để thực hiện các yêu cầu mà giáo viên đưa ra.

4. Khả năng đặc biệt

– Biết giữ gìn nhà ở gọn gàng, ngăn nắp, cẩn thận

– Biết cách quan sát tranh và cách xử lí các tình huống có thể xảy ra trong thực tế.

-Thực hiện nội dung và hiểu nội dung bài học.

3. Một số câu hỏi về thiết bị dạy học:

Câu 1: Khi thực hiện hoạt động để hình thành kiến thức mới trong bài học, học sinh sẽ được sử dụng những thiết bị dạy học/học liệu nào?

Khi thực hiện các hoạt động hình thành kiến thức mới trong bài học, HS được sử dụng các đồ dùng dạy/học sau: tranh, ảnh về một số đồ dùng/thiết bị gia đình nếu sử dụng không cẩn thận có thể gây hư hỏng, bỏng, điện giật, bài học minh họa kịch bản cho các hoạt động đóng vai.

Câu 2: Học sinh sử dụng thiết bị dạy học/học liệu như thế nào (đọc/nghe/nhìn/làm) để hình thành kiến thức mới?

– HS về nhà tìm kiếm tranh ảnh, clip liên quan đến kiến thức mới trên mạng, SGK, báo đài…. dưới sự hướng dẫn của GV từ tiết trước.

– HS báo cáo kết quả theo nhóm thảo luận rút ra kết quả

– Lắng nghe nhận xét của giáo viên

– Quan sát tranh ảnh, video giáo viên đưa ra

– Theo dõi giáo viên phân tích từng tình huống.

– Lắng nghe bổ sung, nhận xét của thầy cô và các bạn để sửa sai từ đó rút ra kết luận chính xác

-Quan sát tranh trong bài để bắt chước những hành vi đúng, phê phán những hành vi sai, cảnh báo mọi người những tình huống có thể gây nguy hiểm.

Câu 3: Học sinh sử dụng thiết bị dạy học/học liệu như thế nào (đọc/nghe/nhìn/làm) để luyện tập/vận dụng kiến thức mới?

Học sinh dựa vào kiến thức tìm được và nội dung giáo viên hướng dẫn để hình thành những khái niệm ban đầu.

Vận dụng những kiến thức vừa học để áp dụng vào thực tế cuộc sống: biết cách phòng, tránh những tình huống có thể gây nguy hiểm cho bản thân và người khác.

Vận dụng kiến thức thường xuyên vào cuộc sống: nâng cao cảnh giác với những vật dụng nguy hiểm, rèn luyện tính ngăn nắp, cẩn thận, ngăn nắp.

4. Một số câu hỏi về kết quả thu được sau giờ học:

Câu 1: Sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong hoạt động để hình thành kiến thức mới là gì?

Sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong hoạt động hình thành kiến thức mới là:

– Biết sưu tầm tranh ảnh phục vụ bài học

– Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện nhiệm vụ giáo viên giao.

– Biết quét dọn nhà cửa, lớp học..

– Biết quan sát tranh và nhập vai để xử lý các tình huống do giáo viên đưa ra cũng như thực tế ngoài đời.

-Hiểu và thực hiện được nội dung bài học Sử dụng an toàn đồ dùng gia đình.

Câu 2: Giáo viên cần nhận xét, đánh giá như thế nào về kết quả thực hiện hoạt động để hình thành kiến thức mới của học sinh?

Nhận xét, đánh giá kết quả hình thành kiến thức mới của HS:

– Đánh giá, nhận xét thường xuyên, kịp thời

– Phải căn cứ vào mục tiêu, yêu cầu của từng lớp, từng cấp học trong chương trình môn Tự nhiên và Xã hội.

– Đánh giá phải đảm bảo tính toàn diện, khách quan, phân hóa; kết hợp đánh giá thường xuyên và định kỳ; kết hợp giữa đánh giá của giáo viên, tự đánh giá và đánh giá của bạn bè, đánh giá của cha mẹ học sinh.

– Đánh giá phải coi trọng sự tiến bộ của học sinh về năng lực, phẩm chất và ý thức học tập; có tác dụng thúc đẩy, hỗ trợ học sinh phát triển phẩm chất, năng lực; tạo hứng thú, khích lệ tinh thần học tập của học sinh, từ đó khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động trong và ngoài nhà trường, để học sinh khám phá và yêu thích môn học hơn.

-Chuyển từ chủ yếu đánh giá kiến thức, kĩ năng sang đánh giá năng lực của người học. Tức là chuyển trọng tâm đánh giá từ ghi nhớ, hiểu kiến thức… sang đánh giá năng lực vận dụng để giải quyết các vấn đề thực tiễn, đặc biệt chú trọng đánh giá các kỹ năng tư duy vận động sáng tạo ở học sinh.

Câu 3: Sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong hoạt động luyện tập/vận dụng kiến thức mới là gì?

Sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong thực hành/ứng dụng kiến thức mới là:

Giúp học sinh hình thành và phát triển những phẩm chất chủ yếu với những biểu hiện cụ thể như: Tích cực tham gia thảo luận nhóm, tích cực rèn luyện tính tự giác trong học tập, tư thế, tác phong nghiêm túc trong giờ học.

Thể hiện sự yêu thích môn học, ham học hỏi, tìm tòi, khám phá, có tinh thần trách nhiệm cao.

Giúp HS bước đầu hình thành các năng lực chung như: HS thực hiện các hoạt động tìm hiểu, khám phá, tìm kiếm thông tin và vận dụng kiến thức mới vào cuộc sống hàng ngày.

Môn Tự nhiên và Xã hội còn tạo cơ hội để học sinh thường xuyên trao đổi, trình bày, chia sẻ và phối hợp triển khai các ý tưởng trong bài tập thực hành, tăng tính đoàn kết trong nhóm.
Giúp học sinh bước đầu hình thành và phát triển các năng lực phẩm chất như năng lực hiểu biết về môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh, năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng, năng lực khoa học.

Câu 4: Giáo viên cần nhận xét, đánh giá như thế nào về kết quả thực hiện hoạt động luyện tập/vận dụng kiến thức mới của học sinh?

Về kết quả thực hành/vận dụng kiến thức mới của học sinh, giáo viên cần nhận xét, đánh giá:

Giáo viên phải luôn quan tâm, động viên để học sinh không sợ mắc lỗi, giúp các em mạnh dạn trao đổi, đặt câu hỏi với giáo viên và với các bạn trong lớp. Làm việc cùng nhau để tìm ra câu trả lời chính xác.

Đặc biệt chú ý đến đặc điểm của bộ môn Tự nhiên và Xã hội là coi trọng nguyên tắc tương hỗ trong quá trình dạy học. Luôn nhắc nhở, yêu cầu học sinh tập trung quan sát, lắng nghe giáo viên hướng dẫn để vận dụng vào bài học cũng như trong cuộc sống.

Để học sinh hoàn thành khối lượng bài tập mà không bị ức chế, nhàm chán dẫn đến không chú ý, không thích học, giáo viên phải vận dụng linh hoạt, đa dạng các hình thức tổ chức học tập:

Thảo luận theo cặp, nhóm 4;

Chia nhiệm vụ theo nhóm, tổ chức trò chơi học tập….

Giáo viên luôn quan sát, lắng nghe, hướng dẫn, giúp đỡ, góp ý cho các nhóm trong quá trình thảo luận nếu cần.

Theo dõi chúng tôi trênDuong Gia FacebookDuong Gia FacebookDuong Gia TiktokDuong Gia TiktokDuong Gia YoutubeDuong Gia YoutubeDuong Gia GoogleDuong Gia Google
5/5(1
bình chọn
)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com