11 câu phân tích kế hoạch bài dạy môn GDCD THPT mới nhất

Cũng như các môn học khác, môn học Giáo dục công dân cần có kế hoạch dạy học chi tiết và cụ thể đảm bảo các em học sinh nắm vững kiến thức của bài học. Dưới đây là bài viết về 11 câu phân tích kế hoạch bài dạy môn GDCD THPT mới nhất

1. Sau khi học bài, học sinh có thể “làm gì” để tiếp nhận (tiếp thu) và vận dụng kiến ​​thức, kĩ năng của chủ đề?

Sau khi hoàn thành bài học, học sinh có thể áp dụng kiến thức và kỹ năng của chủ đề bằng cách thực hiện các hoạt động sau:

– Hình thành và phát triển phẩm chất chăm chỉ, tinh thần trách nhiệm và khả năng điều chỉnh hành vi, năng lực học tập và tham gia các hoạt động kinh tế-xã hội.

– Định nghĩa khái niệm về kế hoạch tài chính cá nhân, các loại kế hoạch tài chính cá nhân và nhận thức về tầm quan trọng của việc lập kế hoạch tài chính cá nhân.

– Áp dụng các bước lập kế hoạch tài chính cá nhân.

– Kiểm soát tài chính cá nhân của mình.

2. Học sinh sẽ thực hiện những “hoạt động học tập” nào trong bài học?

Trong quá trình học bài, học sinh sẽ thực hiện các hoạt động học tập sau:

– Đọc và nghiên cứu các tài liệu liên quan để hiểu rõ hơn về chủ đề.

– Tham gia hội đồng tranh luận hoặc thảo luận nhóm để trao đổi ý kiến và đưa ra các quan điểm khác nhau.

– Học qua máy chiếu để trực quan hóa kiến ​​thức và giải thích các khái niệm.

– Xem các bảng mẫu để hiểu rõ hơn về cách lập kế hoạch tài chính cá nhân.

– Tham gia các hoạt động thảo luận nhóm để thực hành các bước lập kế hoạch tài chính cá nhân.

3. Thông qua các “hoạt động học tập” sẽ được thực hiện trong bài học, những “biểu hiện cụ thể” nào của những phẩm chất và năng lực có thể được hình thành và phát triển cho học sinh?

Thông qua các hoạt động học tập được thực hiện trong bài học, các phẩm chất và năng lực của học sinh có thể được hình thành và phát triển một cách cụ thể. Về năng lực, học sinh sẽ phát triển khả năng sửa đổi hành vi và kiểm soát tài chính cá nhân thông qua việc lập kế hoạch tài chính cá nhân, biết cách lập mục tiêu, kế hoạch, biện pháp học tập, rèn luyện và kế hoạch tài chính phù hợp. Về phẩm chất, học sinh sẽ phát triển phẩm chất chăm chỉ, bằng cách sẵn sàng vượt qua khó khăn để đạt được mục tiêu, và phẩm chất có trách nhiệm, bằng cách ý thức sử dụng tiền hợp lý khi ăn uống, mua sắm đồ dùng học tập, sinh hoạt; xây dựng và thực hiện kế hoạch chi tiêu hợp lý cho bản thân.

4. Khi thực hiện các hoạt động hình thành kiến ​​thức mới trong bài học, học sinh sẽ được sử dụng những thiết bị dạy học / tài liệu học tập nào?

Khi thực hiện các hoạt động hình thành kiến ​​thức mới trong bài học, học sinh sẽ được sử dụng nhiều thiết bị dạy học và tài liệu học tập khác nhau. Trong đó bao gồm giáo trình, các tài liệu tham khảo về chủ đề kế hoạch tài chính cá nhân, máy chiếu để trình chiếu hình ảnh và bảng để ghi chép, ghi nhớ thông tin mới.

5. Học sinh sử dụng thiết bị dạy / học (đọc / nghe / nhìn / làm) như thế nào để hình thành kiến ​​thức mới?

Để hình thành kiến ​​thức mới, học sinh sử dụng các thiết bị dạy/học bằng cách đọc sách giáo khoa và các tài liệu tham khảo liên quan để thảo luận với bạn cùng lớp. Sau đó, họ sẽ nghe giáo viên giải thích, phân tích, và tham gia vào các nhóm thảo luận để trao đổi kiến thức. Đồng thời, học sinh cũng cần quan sát máy chiếu, tranh ảnh và lắng nghe câu hỏi của giáo viên để tăng cường sự hiểu biết và nắm bắt kiến thức mới một cách tốt nhất có thể.

6. Sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong hoạt động hình thành kiến ​​thức mới là gì?

Trong quá trình hình thành kiến thức mới, học sinh cần phải hoàn thành các sản phẩm học tập như khái niệm về kế hoạch tài chính cá nhân, các loại kế hoạch tài chính cá nhân, tầm quan trọng của việc lập kế hoạch tài chính cá nhân và cách lập kế hoạch tài chính cá nhân. Bên cạnh đó, học sinh cũng cần phải tạo ra một hệ thống câu trả lời để trả lời các câu hỏi liên quan đến chủ đề này khi được giáo viên yêu cầu.

7. Giáo viên phải nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động hình thành kiến ​​thức mới của học sinh như thế nào?

Để đánh giá và nhận xét kết quả của hoạt động hình thành kiến ​​thức mới của học sinh, giáo viên có thể sử dụng phương pháp thảo luận và kết luận vấn đề bằng cách ghi lại các ý kiến đồng thuận của cả lớp trên bảng hoặc chiếu lên màn hình. Ngoài ra, giáo viên cũng cần đánh giá mức độ tiếp thu bài học của học sinh bằng các phương pháp kiểm tra như đánh giá bài tập và kiểm tra định kỳ.

8. Khi thực hiện các hoạt động thực hành / vận dụng kiến ​​thức mới trong bài học, học sinh sẽ được sử dụng những thiết bị dạy học / tài liệu học tập nào?

Khi thực hiện các hoạt động thực hành và vận dụng kiến ​​thức mới trong bài học về kế hoạch tài chính cá nhân, học sinh sẽ được sử dụng mẫu kế hoạch tài chính cá nhân (mẫu 1) và mẫu theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân (mẫu 2) để áp dụng vào thực tế. Ngoài ra, họ có thể sử dụng các tài liệu học tập như sách giáo khoa, tài liệu tham khảo và video giảng dạy để nâng cao kiến ​​thức và kỹ năng của mình.

9. Học sinh sử dụng thiết bị dạy/học (đọc/nghe/nhìn/làm) để thực hành/vận dụng kiến ​​thức mới như thế nào?

Học sinh sử dụng các thiết bị dạy/học để thực hành/ứng dụng kiến thức mới như sau:

Đọc và nghiên cứu bảng mẫu về kế hoạch tài chính cá nhân để hiểu rõ các khái niệm, loại kế hoạch tài chính cá nhân, tầm quan trọng của việc lập kế hoạch và cách lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Nghe giảng của giáo viên để hiểu rõ hơn về các vấn đề liên quan đến kế hoạch tài chính cá nhân, nhưng cũng có thể thảo luận và đưa ra câu trả lời cho các câu hỏi của giáo viên để củng cố kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm với các bạn trong lớp.

Nhìn các mẫu kế hoạch tài chính cá nhân và biểu đồ theo dõi tình hình thực hiện để hình dung rõ hơn về cách thức lập kế hoạch và theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân.

10. Sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong quá trình thực hành / ứng dụng kiến ​​thức mới là gì? 

Sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong quá trình thực hành/ứng dụng kiến thức mới gồm:

– Một bảng kế hoạch tài chính cá nhân được lập theo mẫu, với các thông tin cụ thể về thu nhập, chi tiêu và các khoản tiết kiệm/quỹ dự trữ.

– Một biểu đồ theo dõi việc thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân cho một mục tiêu cụ thể, trong đó học sinh cần cập nhật thường xuyên các khoản thu chi để đánh giá tình hình và có các điều chỉnh phù hợp.

– Ba kế hoạch tài chính cá nhân cho bản thân, bao gồm kế hoạch ngắn hạn, kế hoạch trung hạn và kế hoạch dài hạn.

11. Giáo viên nên nhận xét, đánh giá kết quả thực hành / vận dụng kiến ​​thức mới của học sinh như thế nào?

Để đánh giá kết quả thực hành và ứng dụng kiến thức mới của học sinh, giáo viên cần thực hiện một số hoạt động. Đầu tiên, giáo viên nên quan sát và hướng dẫn các nhóm học sinh trong quá trình lập kế hoạch tài chính cá nhân. Đây là cơ hội để giáo viên đánh giá khả năng làm việc nhóm của học sinh và hướng dẫn họ trong việc lập kế hoạch.

Ngoài ra, giáo viên cần nhận xét và hướng dẫn các nhóm sửa đổi kế hoạch tài chính cá nhân và phiếu theo dõi tình hình thực hiện. Việc này giúp giáo viên đánh giá mức độ hiểu biết của học sinh về quy trình lập kế hoạch tài chính cá nhân và cũng giúp học sinh nắm vững kiến thức hơn.

Bên cạnh đó, giáo viên cần đánh giá mức độ đạt yêu cầu của học sinh về phẩm chất và năng lực. Điều này có thể đạt được thông qua việc quan sát và đánh giá cách thức học sinh làm việc trong nhóm và thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân.

Sau mỗi hoạt động, giáo viên nên nhận xét thảo luận và kết luận vấn đề để đánh giá sự tiến bộ của học sinh. Điều này giúp học sinh hiểu được mình đã làm tốt những điểm nào và cần cải thiện điểm nào trong quá trình học tập.

Cuối cùng, giáo viên cần đánh giá mức độ tiếp thu bài của học sinh. Điều này có thể đạt được thông qua việc tổ chức bài kiểm tra hoặc đánh giá hiệu quả của sản phẩm học tập mà học sinh đã hoàn thành. Giáo viên cần thường xuyên theo dõi quá trình thực hành / vận dụng kiến ​​thức mới của học sinh để đảm bảo họ hiểu và áp dụng đúng cách. Nếu cần thiết, giáo viên cần chỉnh sửa và hướng dẫn học sinh để họ có thể nâng cao kỹ năng và hiểu biết.

Theo dõi chúng tôi trênDuong Gia FacebookDuong Gia FacebookDuong Gia TiktokDuong Gia TiktokDuong Gia YoutubeDuong Gia YoutubeDuong Gia GoogleDuong Gia Google
5/5(1
bình chọn
)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com