Trình tự, Thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm năm 2023

Chào LVN Group, tôi là một giao dịch viên mới cho ngân hàng ABBank chi nhánh tại Đồng Tháp nên có rất nhiều thủ tục tôi không biết tiến hành thế nào trong số đó việc tui chuẩn bị tiếp xúc nhiều nhất chính là việc đăng ký biện pháp bảo đảm cho khách hàng. Chính vì thế, LVN Group có thể cho tôi hỏi trình tự, Thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm năm 2023 thế nào?. Tôi xin chân thành cảm ơn LVN Group rất nhiều vì đã trả lời câu hỏi của tôi.

Để có thể cung cấp cho bạn thông tin về trình tự, Thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm năm 2023. LVN Group mời bạn cân nhắc bài viết dưới đây của chúng tôi.

Văn bản quy định

 • Bộ luật dân sự 2015
 • Thông tư số 08/2018/TT-BTP 
 • Thông tư số 06/2020/TT-BTP
 • Nghị định số 102/2017/NĐ-CP 

Các trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm được áp dụng

Các trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm được áp dụng phổ biến tại Việt Nam đó chính là các trường hợp thế chấp bất động sản tại các ngân hàng của Việt Nam. Các giao dịch viên của ngân hàng sẽ tiến hành dẫn các khách hàng đi vay thế chấp của mình tiến hành đăng ký tài sản bảo đảm tại Văn phòng đăng ký đất đai nơi đang quản lý phần đất thế chấp đó.

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP  sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 08/2018/TT-BTP; Thông tư số 06/2020/TT-BTP quy định về đăng ký biện pháp bảo đảm như sau:

– Trường hợp cá nhân, tổ chức có yêu cầu thì Trung tâm Đăng ký thực hiện đăng ký các biện pháp bảo đảm, đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm đã đăng ký, sửa chữa sai sót, xóa đăng ký, đăng ký văn bản thông báo việc xử lý tài sản bảo đảm trong các trường hợp sau đây:

 • Thế chấp động sản, trừ tàu bay, tàu biển bao gồm cả thế chấp động sản hình thành trong tương lai;
 • Bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản là động sản, trừ tàu bay, tàu biển có bảo lưu quyền sở hữu

Trình tự, Thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm năm 2023

Trình tự cùng thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm năm 2023 sẽ thường diễn ra 03 giai đoạn. Giai đoạn một chuẩn bị hồ sơ nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai nơi đang quản lý tài sản thế chấp. Giai đoạn 02 tiếp nhận cùng xử lý hồ sơ. Giai đoạn 03 chính là giai đoạn trả kết quả hồ sơ đăng ký.

Theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP quy định về hồ sơ đăng ký đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã được chứng nhận quyền sở hữu như sau:

– Phiếu yêu cầu theo Mẫu số 01a tại Phụ lục (01 bản chính).

– Hợp đồng bảo đảm hoặc hợp đồng bảo đảm có công chứng, chứng thực trong trường hợp Luật Đất đai, Luật Nhà ở, luật khác có liên quan quy định (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực).

– Giấy chứng nhận (bản gốc), trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 35 Nghị định này.

Theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP quy định về tiếp nhận hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm như sau:

– Trường hợp hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm được nộp trực tiếp, thì sau khi nhận hồ sơ, người tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký.

Trường hợp hồ sơ đăng ký hợp lệ, người tiếp nhận cùngo Sổ tiếp nhận, cấp cho người yêu cầu đăng ký Phiếu hẹn trả kết quả. Trường hợp hồ sơ đăng ký không hợp lệ, người tiếp nhận hướng dẫn để người yêu cầu đăng ký trực tiếp hoàn thiện hồ sơ hoặc lập văn bản hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn của pháp luật.

Trường hợp hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm được nộp qua đường bưu điện hoặc qua thư điện tử, thì sau khi nhận được hồ sơ, người tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký.

Trường hợp hồ sơ đăng ký hợp lệ, người tiếp nhận cùngo sổ tiếp nhận. Trường hợp hồ sơ đăng ký không hợp lệ, ngay trong ngày nhận hồ sơ, người tiếp nhận lập văn bản từ chối tiếp nhận cùng hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ. Văn bản từ chối tiếp nhận cùng hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ được gửi trả lại cùng hồ sơ đăng ký cho người yêu cầu đăng ký qua đường bưu điện có bảo đảm trong trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu điện hoặc gửi qua thư điện tử trong trường hợp hồ sơ được gửi qua thư điện tử.

Theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP quy định về trả kết quả đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm như sau:

Kết quả đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm được đơn vị đăng ký trả cho người yêu cầu đăng ký theo một trong các phương thức sau đây:

1. Trực tiếp tại đơn vị đăng ký.

Trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận cùng trả kết quả theo cơ chế một cửa hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã, thì Bộ phận tiếp nhận cùng trả kết quả theo cơ chế một cửa hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã trả kết quả cho người yêu cầu đăng ký;

2. Qua đường bưu điện;

3. Phương thức khác do đơn vị đăng ký cùng người yêu cầu đăng ký thỏa thuận.

Phương thức nộp hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm

Phương thức nộp hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm hiện nay có 04 phương thức được cho phép đó chinh là đăng ký trực tuyến, thông qua bưu điện, nộp online cùng thông qua thư điện tử. Ngoài 04 cách thức được công nhận này, người dân không được thực hiện bất kỳ một phương thức nộp hồ sơ đăng ký đảm bảo tài sản nào cả.

Theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP quy định về phương thức nộp hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm như sau:

Hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm được nộp theo một trong các phương thức sau đây:

1. Qua hệ thống đăng ký trực tuyến;

2. Nộp trực tiếp;

3. Qua đường bưu điện;

4. Qua thư điện tử trong trường hợp người yêu cầu đăng ký đã được cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về biện pháp bảo đảm.

Thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký là bao lâu?

Thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký là bao lâu? Thường thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký sẽ được tiến hành trong 03 ngày cùng sẽ nhận kết quả sau 03 ngày công tác. Đơn vị xác nhận việc đăng ký đảm bảo tài sản cho bạn là văn phòng đăng ký đất đai sẽ gọi điện hoặc thông báo bằng văn bản cho bạn biết thông tin trên.

Theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP quy định về thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm như sau:

– Cơ quan đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm có trách nhiệm giải quyết hồ sơ đăng ký, cung cấp thông tin trong ngày nhận hồ sơ hợp lệ; nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký, cung cấp thông tin ngay trong ngày công tác tiếp theo; trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ, thì cũng không quá 03 ngày công tác.

– Trường hợp nộp hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) hoặc nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận cùng trả kết quả theo cơ chế một cửa, thì thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký được tính từ ngày Văn phòng đăng ký đất đai nhận hồ sơ do Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc do Bộ phận tiếp nhận cùng trả kết quả theo cơ chế một cửa chuyển đến.

– Thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này được tính từ ngày đơn vị đăng ký nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ.

Mời bạn xem thêm

 • Hoãn thi hành án tử hình được thực hiện thế nào?
 • Quy định chung về thủ tục công nhận cùng cho thi hành án tại Việt Nam
 • Thi hành án phạt quản chế diễn ra theo trình tự nào chế theo pháp luật

Liên hệ ngay LVN Group

Trên đây là nội dung liên quan đến vấn đề Trình tự, Thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm năm 2023. Nếu quý khách hàng đang có bất kỳ băn khoăn hay câu hỏi đến dịch vụ tư vấn hỗ trợ pháp lý như Chuyển đất ruộng lên thổ cư cần được trả lời, các LVN Group, chuyên gia chuyên môn sẽ tư vấn, giúp đỡ tận tình, hãy gọi cho chúng tôi qua số hotline 1900.0191 để được tư vấn nhanh chóng, hiệu quả.

 • Facebook: www.facebook.com/lvngroup
 • Tiktok: https://www.tiktok.com/@lvngroup
 • Youtube: https://www.youtube.com/Lvngroup

Giải đáp có liên quan

Cấp bản sao văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm?

– Người yêu cầu đăng ký biện pháp bảo đảm có quyền yêu cầu đơn vị đăng ký cấp bản sao văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển, tài sản là động sản khác.
– Việc yêu cầu cấp bản sao văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm được thực hiện theo một trong các phương thức quy định tại Điều 13 của Nghị định này.
– Trong thời hạn 01 ngày công tác, kể từ ngày nhận được yêu cầu, đơn vị đăng ký cấp bản sao văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm cho cá nhân, pháp nhân có yêu cầu.

Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm đã đăng ký do lỗi của đơn vị đăng ký thế nào?

Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm đã đăng ký do lỗi của đơn vị đăng ký như sau:
Người yêu cầu đăng ký gửi phiếu yêu cầu sửa chữa sai sót theo phương thức quy định tại Điều 13 của Nghị định này đến đơn vị đăng ký có thẩm quyền, nếu phát hiện có sai sót về nội dung đã đăng ký do lỗi của đơn vị đăng ký.

Đăng ký văn bản thông báo xử lý tài sản bảo đảm?

Trường hợp xử lý tài sản bảo đảm mà người xử lý tài sản bảo đảm có yêu cầu đăng ký văn bản thông báo xử lý tài sản bảo đảm, thì gửi hồ sơ đăng ký văn bản thông báo xử lý tài sản bảo đảm theo phương thức quy định tại Điều 13 của Nghị định này đến đơn vị đăng ký có thẩm quyền

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com