Biên bản kết luận cuộc họp

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản kết luận cuộc họp


TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

 

TÊN PHÒNG, BAN

—————–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

BIÊN BẢN KẾT LUẬN CUỘC HỌP

Kết luận cuộc họp ngày … tháng … năm 20 … về việc …………………

Thời gian và địa điểm

Thời gian: Từ ……………………………………..đến……………………………………………………….

Địa điểm: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Thành phần tham dự

*Đại diện ban giám đốc, ban lãnh đạo

*Cán bộ nhân viên phòng/ ban

Ông/Bà:…………………………………………………………Chức vụ:…………………………….

Ông/Bà:…………………………………………………………Chức vụ:…………………………….

Ông/Bà:…………………………………………………………Chức vụ:…………………………….

*Chủ trì (chủ tọa):………………………………………………………………………………………………………….

*Thư ký:……………………………………………………………………………………………………………………….

Kết luận cuộc họp

Cuộc họp của ……………………………….. về việc………………………………………………………..

đã đi đến các kết luận sau:

  1. …………………………………………………………………………………………………………………………
  2. ………………………………………………………………………………………………………………………..
  3. …………………………………………………………………………………………………………………………

Biên bản đã được ……………………nhất trí thông qua vào hồi …. giờ …. ngày …. tháng …. năm 20…..

…………………, ngày … tháng … năm 20…

THƯ KÝ

 

(Ký tên)

CHỦ TRÌ

 

(Ký tên, đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI