Đơn xin xác minh quyền sử dụng đất

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin xác minh quyền sử dụng đất

Đơn xin xác minh quyền sử dụng đất là văn bản được cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình, tổ chức sử dụng đất sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền thực hiện việc xác minh hay chứng nhận quyền sử dụng đất một phần diện tích đất nhất định.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

……………, ngày…. tháng…. năm…..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC MINH QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

(V/v: Xác minh quyền sử dụng mảnh đất số……….)

– Căn cứ Luật đất đai năm 2013;

– Căn cứ…

Kính gửi: – ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ………..

– Ông:…………….. – Chủ tịch UBND xã……….

Tên tôi là:………………………….. Sinh năm:……….

Chứng minh nhân dân số:…………….. do CA…………… cấp ngày …/…./…….

Địa chỉ thường trú:………………………………………

Địa chỉ hiện nay:…………………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………..

(Nếu là nhóm cá nhân thì ghi thêm những thông tin sau:

Cùng:

1./Ông/Bà…………………………………. Sinh năm:……….

Chứng minh nhân dân số:…………….. do CA…………… cấp ngày …/…./…….

Địa chỉ thường trú:………………………………………

Địa chỉ hiện nay:…………………………………………

2./… (Liệt kê những người đồng sử dụng đất)

Nếu là công ty sử dụng đất thì ghi như sau:

Công ty:……………………………………

Địa chỉ trụ sở:…………………………………….

Giấy đăng ký doanh nghiệp số:……………… do Sở Kế hoạch và đầu tư………… cấp ngày…/…./……

Số điện thoại liên hệ:…………………….. Số Fax:…………..

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà………………………. Sinh năm:……….

Chứng minh nhân dân số:…………….. do CA…………… cấp ngày …/…./…….

Địa chỉ thường trú:………………………………………

Địa chỉ hiện nay:…………………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………

Đại diện theo Điều lệ công ty số:……………………..)

Là:…………… (tư cách để đưa ra yêu cầu, như: Chủ thể đang sử dụng mảnh đất……..)

Xin trình bày sự kiện như sau:

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

(Trình bày sự kiện dẫn đến việc bạn làm đơn đề nghị)

Căn cứ vào………….có quy định như sau:

“…”

(Trích quy định mà bạn sử dụng làm căn cứ đề nghị, nếu có)

Vì lý do trên, tôi làm đơn này để kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và thực hiện việc xác minh quyền sử dụng mảnh đất số:………….. theo bản đồ địa chính của UBND xã…………. từ/ tại thời điểm ngày…/…./….. (đến nay). Nội dung xác minh như sau:

1./…………..

2./………….. (Nêu những thông tin mà bạn cần xác minh)

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật và sẽ chịu mọi trách nhiệm pháp sinh nếu những thông tin này là sai.

Kính mong Quý cơ quan xem xét và giải quyết đề nghị này của tôi.

Tôi xin gửi kèm đơn này những văn bản, tài liệu sau:………………. (ghi rõ số lượng, tên văn bản, tài liệu cũng như tình trạng bản gốc/bản sao)

Tôi xin trân thành cảm ơn!

 

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI