Sinh viên học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Sinh viên còn là những nhân tố quan trọng trong việc phát triển đất nước và hội nhập toàn cầu. Vì thế, việc học tập các tư tưởng và đạo đức của Hồ Chí Minh càng trở nên cần thiết trong thời đại hiện nay, khi đất nước đang tập trung vào việc phát triển kinh tế thông qua công nghiệp hóa và hiện đại hóa.

1. Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là gì?

Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những giá trị quan trọng của nền văn hóa truyền thống Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta một tư tưởng phong phú, sâu sắc và đầy nhân văn về cách sống và làm việc, góp phần tạo nên văn hoá tập thể Việt Nam.

Cụ thể, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tập trung vào sự yêu nước, tình yêu con người, đấu tranh cho chính nghĩa, cách mạng. Ông khuyến khích mọi người phải luôn tìm hiểu và học hỏi, phát triển tư duy sáng tạo, đặc biệt là tư duy độc lập. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của đạo đức và trách nhiệm cá nhân đối với xã hội, cũng như khuyến khích các đội ngũ cán bộ nắm vững chính sách, đạo đức cách mạng để giúp đất nước phát triển.

Tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh được nhân dân Việt Nam truyền tụng như một hình ảnh sáng láng, tốt đẹp, tươi sáng và vĩnh cửu. Chủ tịch Hồ Chí Minh được coi là tấm gương tiêu biểu về đạo đức và phẩm chất con người tốt của một người lãnh đạo cách mạng.

2. Tại sao sinh viên phải học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh?

Sinh viên là những người trẻ thường có độ tuổi từ 18-22, giai đoạn này đánh dấu sự tiếp cận với môi trường xã hội rộng lớn hơn, giúp hình thành lối sống, quan điểm, và thế giới quan của các bạn. Sinh viên còn là những nhân tố quan trọng trong việc phát triển đất nước và hội nhập toàn cầu. Vì thế, việc học tập các tư tưởng và đạo đức của Hồ Chí Minh càng trở nên cần thiết trong thời đại hiện nay, khi đất nước đang tập trung vào việc phát triển kinh tế thông qua công nghiệp hóa và hiện đại hóa.

Hồ Chí Minh là một người lính, một nhà cách mạng, một lãnh đạo có tầm nhìn xa và lòng yêu nước sâu sắc. Ông đã có những đóng góp to lớn trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho đất nước Việt Nam. Học tập tư tưởng của Hồ Chí Minh sẽ giúp sinh viên hiểu rõ hơn về lịch sử và văn hoá của dân tộc, cũng như những nghị lực, tinh thần kiên trung của một người lãnh đạo cách mạng.

Tư tưởng của Hồ Chí Minh được đặt trên cơ sở chủ nghĩa Mác-Lênin, tôn chỉ đạo đức cao đẹp về tình yêu thương con người, sự công bằng và sự tự do. Học tập và làm theo tư tưởng của Hồ Chí Minh sẽ giúp sinh viên hiểu thêm về những giá trị cốt lõi của xã hội chúng ta, giúp họ trở nên nhạy cảm và có trách nhiệm với xã hội, đồng thời làm việc với tinh thần đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Học tập và làm theo tư tưởng của Hồ Chí Minh là một phần quan trọng trong việc xây dựng đời sống tinh thần và đạo đức trong xã hội, đồng thời giúp sinh viên trở thành người có đạo đức cao, có trách nhiệm với bản thân và xã hội. Nó cũng giúp họ có khả năng tư duy sáng tạo, đồng thời cải thiện kỹ năng giao tiếp, tăng khả năng quản lý và giải quyết vấn đề.

Cuối cùng, việc học tập và làm theo tư tưởng của Hồ Chí Minh là một cách để tôn vinh và bảo tồn những giá trị văn hoá và truyền thống của dân tộc Việt Nam. Việc học tập và làm theo tư tưởng của Hồ Chí Minh không chỉ là trách nhiệm của sinh viên, mà còn là một nghĩa vụ của mỗi công dân Việt Nam trong việc.

Sinh viên có thể học tập và nghiên cứu về tư tưởng và đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh để tăng cường kiến thức về cách mạng dựa trên chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Điều này giúp họ củng cố quan điểm và lập trường để thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc kết hợp với chủ nghĩa xã hội, đồng thời trang bị kỹ năng phê phán những quan điểm sai trái, lệch lạc, bôi nhọ chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Ngoài ra, việc học tập và nghiên cứu về tư tưởng, đạo đức văn hóa Hồ Chí Minh còn mang tính giáo dục lý luận sống và đạo đức làm người. Đây là nền tảng và bài học quan trọng giúp sinh viên hoàn thiện nhân cách cá nhân và trang bị kỹ năng tư duy để thực sự trở thành lực lượng nòng cốt, tiên phong trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

3. Sinh viên học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

3.1. Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh:

Bắt nguồn từ nhận thức và quan điểm về truyền thống của các dân tộc phương Đông là giàu tình cảm và đạo đức, người viết cho rằng việc rèn luyện và tu dưỡng đạo đức là rất quan trọng, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ – những người sẽ là chủ nhân của tương lai đất nước. Ngoài ra, thế hệ trẻ và sinh viên đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng cách mạng và dìu dắt thế hệ trẻ tương lai.

Hồ Chí Minh đã từng khẳng định rằng tuổi trẻ phải có đức và có tài. Cả đức và tài đều là cần thiết để trở thành một người toàn diện và hữu ích cho bản thân cũng như xã hội. Vì vậy, việc rèn luyện và tu dưỡng tư tưởng đạo đức là vô cùng quan trọng đối với tất cả sinh viên hiện nay. Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh tầm quan trọng của đạo đức trong cuộc sống của mỗi cá nhân, không phân biệt đạo đức cách mạng và đạo đức thường, đạo đức của cán bộ và công dân. Ông cũng đã nhận xét rằng, trong xã hội, mỗi người có nhiều công việc và tài năng khác nhau, nhưng ai giữ được đạo đức cách mạng thì là người cao thượng. Chỉ khi chúng ta thực hành tốt đạo đức cách mạng trong cuộc sống hàng ngày, thì không chỉ nâng cao giá trị bản thân mà còn tạo ra sức mạnh nội tại giúp vượt qua khó khăn và thử thách. Hồ Chí Minh đã viết: “Có đạo đức cách mạng thì khi gặp khó khăn, gian khổ, thất bại cũng không sợ sệt, rụt rè, lùi bước… khi gặp thuận lợi và thành công cũng vẫn giữ vững tinh thần gian khổ, chất phát, khiêm tốn”.

Hồ Chí Minh đã tóm tắt tầm quan trọng của việc rèn luyện tư tưởng và đạo đức trong sáu nguyên tắc yêu, được trích từ bài phát biểu tại Đại hội sinh viên Việt Nam lần thứ hai (7-5-1958) như sau:

– Yêu Tổ quốc: Để yêu Tổ quốc đúng cách, chúng ta phải đóng góp cho sự giàu mạnh của nó. Điều này đòi hỏi chúng ta phải lao động chăm chỉ, tăng cường sản xuất và thực hành tiết kiệm.

– Yêu nhân dân: Để yêu nhân dân, chúng ta cần phải hiểu sâu sắc cuộc sống của họ, chia sẻ niềm vui và nỗi buồn, và đồng cảm với những công việc gian khổ mà họ phải đối mặt.

– Yêu chủ nghĩa xã hội: Yêu Tổ quốc và yêu nhân dân phải đi đôi với yêu chủ nghĩa xã hội, bởi vì chỉ có chủ nghĩa xã hội mới có thể giúp đất nước và nhân dân ngày một giàu mạnh hơn.

– Yêu lao động: Để yêu Tổ quốc, yêu nhân dân và yêu chủ nghĩa xã hội, chúng ta phải yêu lao động, bởi vì chỉ có lao động mới làm nên thành tựu.

– Yêu khoa học và kỷ luật: Để tiến tới chủ nghĩa xã hội, chúng ta cần phải có khoa học và kỷ luật.

– Rèn luyện phẩm chất: Để có được những phẩm chất đó, sinh viên cần phải rèn luyện trung thành, tận tụy, thật thà và chính trực. Họ cần phải siêng năng, chăm chỉ, tiết kiệm và tránh xa những suy nghĩ sai trái. Họ cũng cần yêu thương con người, dám hy sinh và sửa chữa khuyết điểm của bản thân và người khác. Họ cũng cần phải có tinh thần quốc tế trong sáng và hiểu rõ định nghĩa của đồng minh và thù địch. Cuối cùng, họ cần phải làm mọi việc cần thiết để đạt được mục tiêu, dù là nhỏ nhất, và tránh bất kỳ điều.

3.2. Nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

Khi đến với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, tư tưởng và đạo đức của người Việt đã bị tác động bởi một làn sóng mới. Tuy nhiên, nền đạo đức này vẫn giữ được những giá trị tốt đẹp truyền thống của dân tộc như tình yêu nước, tình người, thủy chung, nghĩa tình, cần cù, kiệm lời, liêm chính, chí công vô tư, đoàn kết,… Cùng với đó là sự học hỏi và hội nhập với những kiến thức mới. Nhờ đó, đa số sinh viên, học sinh và trí thức vẫn giữ được lối sống lành mạnh, trong sáng, thân thiện, khiêm tốn, chịu khó, dũng cảm và luôn vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Họ dám thử sức với những điều mới, chịu trách nhiệm trước hành động của mình và đấu tranh vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

Tuy nhiên, sinh viên cũng bị ảnh hưởng bởi những yếu tố thời đại và du nhập như lối sống thực dụng, chạy theo danh lợi, không nhận thức được những thông tin và hành động trái chiều, phản động,… Những yếu tố này đã ảnh hưởng đến niềm tin, tư tưởng, ý chí và đời sống của sinh viên và trí thức trẻ. Thực tế cho thấy nhiều sinh viên đã có biểu hiện sống tiêu cực, thiếu trách nhiệm, buông thả bản thân, thờ ơ với gia đình, bất lương và gian lận trong thi cử,… Những hành vi tiêu cực này cần phải được lên án và đẩy lùi.

Trong hoàn cảnh như hiện nay, việc học tập và bắt chước đạo đức, tư tưởng của Hồ Chí Minh là rất cần thiết. Bởi tư tưởng và hình mẫu đạo đức của Người được xem là một nền tảng đạo đức vượt trội, một hệ tư tưởng có giá trị đến ngày nay và cung cấp sức mạnh mãnh liệt, là nguồn động viên lớn không chỉ cho thế hệ sinh viên mà còn cho cả dân tộc Việt Nam và các dân tộc trên thế giới. Sau đây là một số điều cơ bản về giáo dục, rèn luyện tư tưởng và đạo đức cho sinh viên, giúp họ trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước, giúp đất nước phát triển, trở thành một trong những cường quốc của châu Á như lời khát vọng của Chủ tịch Hồ đã từng nói:

 1. Trung thành với đất nước, tình người, luôn đấu tranh cho sự giải phóng dân tộc và giai cấp.
 2. Siêng năng học tập, tiết kiệm, trung thực, công bằng, không thiên vị, giữ gìn quyền riêng tư, sống đơn giản và khiêm tốn.
 3. Học tập tin tưởng hoàn toàn vào sức mạnh của nhân dân, tôn trọng nhân dân, phục vụ nhân dân hết lòng, để đất nước thực sự thuộc về dân, do dân và vì dân.
 4. Sống nhân hậu, vị tha, yêu thương và chia sẻ với mọi người.
 5. Có ý chí và nghị lực tinh thần lớn, quyết tâm vượt qua khó khăn, đạt được những mục tiêu sống cao đẹp, hoàn thành thử thách mới và vượt qua chính mình trong cuộc sống.
 6. Để xây dựng và hình thành đạo đức tốt, cần phải nói và làm đi đôi với nhau, xây dựng và chống lại cùng đi đôi và đạo đức phải được tu dưỡng suốt đời bằng cách đấu tranh và rèn luyện kiên trì.

3.3. Thành tựu:

Các tổ chức và cá nhân như Đảng, Nhà nước, địa phương, nhà trường, gia đình, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam đã hỗ trợ cho việc giáo dục đạo đức cho học sinh và sinh viên, tạo ra những kết quả tích cực và đóng góp vào việc đào tạo thế hệ thanh niên hồng vừa chuyên. Thế hệ trẻ hiện nay rất năng động và tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, trao đổi thông tin, giao lưu, và không ngừng cố gắng để đạt được những thành công cao hơn. Họ tin vào sức mạnh lãnh đạo của Đảng, và không ngừng rèn luyện lối sống có trách nhiệm, nỗ lực vươn lên để đạt được những giấc mơ và hoài bão của mình.

Dưới đây là một số thành tựu mà Sinh viên có thể học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

 1. Tích cực học tập và nghiên cứu: Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi việc học tập và nghiên cứu là vô cùng quan trọng. Ông luôn khuyến khích mọi người học hỏi, tự học và chia sẻ kiến thức với nhau.
 2. Tôn trọng đồng bào và sự công bằng: Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn tôn trọng và quan tâm đến đời sống của người dân. Ông tin tưởng rằng sự công bằng là một trong những yếu tố quan trọng để đem lại hạnh phúc cho mọi người.
 3. Tinh thần đoàn kết và tương trợ: Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi tinh thần đoàn kết và tương trợ là điều vô cùng quan trọng trong mọi hoạt động. Ông khuyến khích mọi người hỗ trợ và giúp đỡ nhau, giúp đồng bào vượt qua khó khăn.
 4. Tinh thần tự lực, cần cù và kiên trì: Chủ tịch Hồ Chí Minh coi tinh thần tự lực, cần cù và kiên trì là điều cần thiết để đạt được mục tiêu. Ông luôn khuyến khích mọi người phấn đấu, không ngừng cố gắng và không bao giờ bỏ cuộc.
 5. Tinh thần vì độc lập, tự do, hạnh phúc của đất nước: Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn tin tưởng và khuyến khích mọi người hành động vì độc lập, tự do, hạnh phúc của đất nước. Ông dành cuộc đời mình để đấu tranh cho sự giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Những giá trị và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nguồn cảm hứng lớn cho sinh viên trong việc rèn luyện bản thân, phấn đấu học tập và thực hiện tốt công việc của mình, đồng thời đó cũng là một tài sản văn hóa quý giá của dân tộc Việt Nam.

Theo dõi chúng tôi trênDuong Gia FacebookDuong Gia FacebookDuong Gia TiktokDuong Gia TiktokDuong Gia YoutubeDuong Gia YoutubeDuong Gia GoogleDuong Gia Google
5/5(1
bình chọn
)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com